МИНИСТЪР:    СЛАВЧО БОГОЕВ
 
 

Парафирали:

Зам. министър:
 Д-р П.Салчев

Директор Д”МДЛ”:
 Доц.д-р Ст.Александров

Директор Д”Правна”:
М. Тодорова

Изготвил:
Координатор на работна група
държавен експерт в Д”МДЛ”:
  Д-р Г.Лазаров