ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАДПостъпването във филиалите на “Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД се урежда от правоимащите лица чрез :

1. Резервации в отдел “Пласмент, маркетинг и реклама” в Централния офис в София, бул.”Васил Левски” № 54, стая № 1.

2. Резервации директно, на място или по телефона, във филиалите на “Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД.
 


ФИЛИАЛ ХИСАР

  1. Показания за лечение:
2.Противопоказания:
3.Телефони за връзка:
0337 20 44 (директор)
0337 21 25 (регистратура)
0337 20 46 (централа)
факс : 0337 20 43
4.Адрес : гр. Хисар 4180
ул. “Гладстон” №12
“СБР-НК” ЕАД,
филиал Хисар
 
 

 
ФИЛИАЛ КЮСТЕНДИЛ


  1. Показания за лечение:
2. Противопоказания за лечение:
3.Телефони за връзка:

078 2 32 41 (директор)

0 78 2 35 24 (дежурен к-т)

078 2 20 63 (регистратура)

Факс: 078 2 81 82

4.Адрес:

гр. Кюстендил 2500

ул. “Цар Симеон I” № 28

“СБР-НК” ЕАД

филиал Кюстендил


 
ФИЛИАЛ МОМИН ПРОХОД


1. Показания за лечение: 2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

07142 22 64 (директор)

07142 22 50 (централа)

факс : 07142 23 42

4. Адрес :

Момин проход 2035

“СБР-НК” ЕАД,

филиал Момин проход
 
 


 
 
 

ФИЛИАЛ НАРЕЧЕН

1. Показания за лечение:

2.Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

032 62 90 93 (директор)

033 42 224 (регистратура)

факс : 032 62 90 93

4. Адрес :

Нареченски минерални бани 4880

ул. “Родопи”

“СБР-НК” ЕАД,

филиал Наречен


 
 
 

ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ

  1. Показания за лечение:
2.Противопоказания: В болницата не се приемат деца под 14-годишна възраст.
3.Телефони за връзка:

04361 21 46 (директор)

04361 21 19 (манипулационна)

04361 21 14 (централа)

факс: 04361 39 69

4. Адрес :

гр. Павел баня 6155,

ул.”Освобождение” № 2

“СБР-НК” ЕАД,

филиал Павел баня


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЛИАЛ ПОМОРИЕ

  1. Показания за лечение :
  1. Противопоказания :
3.Телефони за връзка:

0596 24 79 (директор)

0596 52 92 (регистратура)

0596 41 50 (резервации)

факс : 0596 61 03
 
 

4.Адрес :

гр. Поморие 8200

ул. “Проф. Парашкев 

Стоянов” № 7

“СБР-НК” ЕАД,

филиал Поморие


 

ФИЛИАЛ САНДАНСКИ

  1. Показания за лечение :
  1. Противопоказания :
3.Телефони за връзка : 0746/308 34 (регистратура)

0746/324 78 (централа)

факс : 0746 324 69
 
 

4.Адрес :

гр. Сандански 2800

“СБР-НК” ЕАД,

филиал Сандански
 
 


 
 
 

ФИЛИАЛ ВЕЛИНГРАД

1.Показания за лечение :

-гинекологични заболявания, стерилитет, хипоплазии;

-стомашно-чревни заболявания: язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, гастрити, състояния след прекаран хепатит, холецистити;

-заболявания на отделителната система: бъбречно-каменна болест с уратна диатеза, цистити, пиелонефрити, състояния след урологични операции;

-кожни заболявания, възпалителни дистрофични и токсо-алергични изменения на кожата.
 
 

2.Противопоказания:
3.Телефони за връзка :

0359 2 25 43 (директор)

0359 2 33 59 (регистратура)

0359 2 20 09 (дежурна стая)

факс : 0359 2 25 43

4.Адрес :

гр. Велинград 4600

ул.”Гоце Делчев” № 38

“СБР-НК” ЕАД,

филиал Велинград
 
 


 

ФИЛИАЛ ОВЧА МОГИЛА

1.Показания за лечение:

2.Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

06327 24 04 (директор)

06327 24 41 (регистратура)

факс : 06327 28 30
 
 

4.Адрес :

с. Овча могила 5295

обл. Велико Търново,

общ. Свищов

“СБР-НК” ЕАД,

филиал Овча могила


 

ФИЛИАЛ БАНИТЕ, СМОЛЯНСКО

1.Показания за лечение:

2.Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

03025/22 41(администрация)

03025/22 20(администрация)

факс: 03025/21 20
 
 

4.Адрес :

с. Баните

област Смолян

“СБР-НК”ЕАД, филиал Баните
 
 


 
 
 

ФИЛИАЛ БАНЯ, КАРЛОВСКО

1.Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3. Телефони за връзка:

031/32 22 34 (управител)

031/32 22 04 (регистратура)

031/32 22 05

факс 031/34 22 03

4. Адрес:

с. Баня 4360

община Карлово

“СБР-НК” ЕАД

филиал с.Баня


 
 
 
“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ

И ОТДИХ” ЕАД


 

Правоимащите лица правят резервации за заведенията на “Профилактика, рехабилитация и отдих” (”ПРО”) ЕАД:

БАЛНЕОСАНАТОРИУМ “СТРЯМА”,КАРЛОВСКО

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

03132 22 73 (директор)

03132 22 93 (рецепция)

факс : 03132 23 97

4.Адрес :

с. Баня 4360,

Карловско, област Пловдивска
 
 


 
 
 

ОЗДРАВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС – ПАВЕЛ БАНЯ

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка :

03461 20 90 (директор)

03461 32 90 (регистратура)

03461 31 80 (централа)

4.Адрес :

гр. Павел баня 6155

бул. “Освобождение” № 1


 

БАЛНЕОСАНАТОРИУМ “СТРАНДЖА”,

БАЛНЕОСАНАТОРИУМ “РОДОПИ” -

БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

05512 22 40 (регистратура)

05512 23 74 (регистратура)

05512 20 19 (гл. лекар)

4.Адрес:

Бургаски минерални бани

с.Ветрен (с.Житарово)

община Бургас
 
 


 
 
 

КОМПЛЕКС “ТИНТЯВА” – ГР. ВЪРШЕЦ

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

09527 23 74 (директор)

09527 22 74 (регистратура)

факс: 09527 23 74

4.Адрес:

гр. Вършец 3540,

обл. Монтана,

ул.”В. Левски” № 16
 
 


 
 
 

ПД "КЛЕПТУЗА" ГР. ВЕЛИНГРАД

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

0359 2 27 63 (директор)

0359 2 50 46 (регистратура)

факс: 0359 2 32 34

4.Адрес:

гр. Велинград 4600

ул.”Димитър Благоев”№ 4


 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКС "ЛЮЛЯЦИТЕ” – ГР. ГАБРОВО

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

0662 34 29 (директор)

0662 04 69 (регистратура)
 
 

4.Адрес:

гр. Габрово

ПД”Люляците”


 

БАЛНЕОСАНАТОРИУМ "ЗАГОРЕ"

СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

04111 23 19 (регистратура)

4.Адрес:

Старозагорски минерални бани

БС “Загоре”
 
 


 
 
 
 
 

БАЛНЕОСАНАТОРИУМ "РОЗА" – ГР. СТРЕЛЧА

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

032/625854 (директор)

03532 23 20 (управител)

03532 23 01 (регистратура)

4.Адрес:

гр. Стрелча 4530

ул.”Димитър Благоев”№ 47


 
 
 

БАЛНЕОСАНАТОРИУМ "ТОПЛИКА" –

ХАСКОВСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

1. Показания за лечение:

- облитериращ ендартериит (болест на Бюргер), облитерираща атеросклероза, облитериращ тромбангит, болест на Рейно и рейно подобен синдром, безпулсова болест І, ІІ и ІІІ стадий; - варикозна болест, посттромбофлебитен синдром в хроничен стадий, хронична венозна недостатъчност; 2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка :

03722 21 85 (директор)

03722 21 81 (гл. счетоводител)

4.Адрес :

БС “Топлика”

с.Хасковски минерални бани

ул. “Енергетик”


 

БАЛНЕОСАНАТОРИУМ "ДРУЖБА - 2" – ГР. БАНКЯ

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

02/9977308 (рецепция)

02/917 05 38; 917 06 61

4.Адрес:

гр. Банкя 1720

ул.”Кирил и Методий” №11


 
 
 

БАЛНЕОСАНАТОРИУМ "ЖИВА ВОДА"

СЛИВЕНСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

04511/29 65(директор)

04511/28 09(рецепция)

4.Адрес:

Сливенски минерални бани

обл. Сливен, п.к. 8840

“ПРО” ЕАД

БС “Жива вода”


 

БАЛНЕОХОТЕЛ “АПРИЛЦИ” - ХИСАР

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

0337/25-12

0337/21-91

0337/24-67(рецепция)

4.Адрес: гр. Хисар

бул. “Ив. Вазов” № 66

“ПРО” ЕАД

БХ “Априлци”


 
 
 

БАЛНЕОХОТЕЛ “КОНСТАНЦИЯ”, КУРОРТ КОСТЕНЕЦ

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

07144/50 50 (управител)

07144/151 69 (рецепция)

07144/50 71 (счетоводство)

Факс: 07128-409

4.Адрес:

курорт Костенец 2041

област Софийска

БХ “Констанция”


 
 
 

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез съответното заведение, 10 дни предварително.

БОЛНИЧНА БАЗА ЗА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И

ПРОФИЛАКТИКА “КАЛЕРОЯ” ГР. ХИСАР

1.Показания за лечение :

2. Противопоказания :
3.Телефони за връзка:

0337 20 27

0337 27 64

факс: 0337 20 89

4.Адрес:

гр. Хисар 4180

ул. “Парилките” № 1


 

БОЛНИЧНА БАЗА ЗА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И

ПРОФИЛАКТИКА ГР. БАНКЯ

1.Показания за лечение :

2.Противопоказания: Тежко болни, които не могат да се обслужват сами, се приемат само с придружител.
3.Телефони за връзка:

02 997 71 94, вътр. 256
 
 

4.Адрес:

гр. Банкя

ул. “Иван Вазов” № 5
 
 


 
 
 

БОЛНИЧНА БАЗА ЗА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ И ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА “СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” - ГР. ПОМОРИЕ

1. Показания за лечение:

- заболявания на мъжката полова система - простатит, везикулит, заден уретрит, епидидимит, олигоспермия, орхит - три месеца след острия период;

- заболявания на женската полова система - колпити, ендоцервицити, ендометрити, параметрити, салпингоофорити, овариална хипофункция, дисменорея, пруритус вулве, енорезис ноктурна - след 5 годишна възраст;

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

0596/20 55

0596/3145 - д-р Шишков

факс: 0596 31 45

4. Адрес:

гр. Поморие 8200

ул. “Акад. проф. Парашкев Стоянов” № 5


 
 
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

"БАНКЯ” АД


 

Резервации се правят от правоимащите лица директно, на място или по телефона, чрез съответното заведение.

ПОДЕЛЕНИЕ “ЯСЕН” – ГР. БАНКЯ

1.Показания за лечение:

2.Противопоказания:
3. Телефони за връзка:

9977 123 (централа)

9977 265 (рецепция)

факс: 997 72 93

4. Адрес:

гр. Банкя

ул. "Шейново" № 8 

СБР - ”Ясен”


 

ПОДЕЛЕНИЕ “САПАРЕВА БАНЯ” – ГР.САПАРЕВА БАНЯ

1.Показания за лечение:

2.Противопоказания:
3.Телефони за контакт:

0707/22-30 (директор)

0707/23 55 (личен състав)

0707/20 55

4.Адрес:

гр. Сапарева баня

ул. “Серафим Йорданов” №1

СБР-“Сапарева баня”


 
 
 
 
 

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА

РЕХАБИЛИТАЦИЯ” АД, ВАРНА

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението на телефон : 052 35 53 86.

  1. Показания за лечение:
2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

052 355 733 (директор)

052 355 386 (регистратура)

факс : 052 355 733

4.Адрес:

гр. Варна

спирка “Журналист”

Курортен комплекс

“Златни пясъци”
 
 


 
 
“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

СВЕТИ ВЛАС, СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД, К.К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ


 

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1.Показания за лечение:

2. Противопоказания:
 
 
 
 
3.Телефони за връзка:

0554/2 22 64–регистратура;

0554/2 22 34-директор;

0554/2 22 63-гл.счетоводител;

факс:0554/2 22 44

4.Адрес: к.к.”Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас

“СБР-Свети Влас, Слънчев бряг” АД


 
 
 
 
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СВ. ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО – ВАРНА” ЕООД

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1.Показания за лечение :

  1. Противопоказания :
3.Телефони за връзка:

052/77 42 47 (управител)

052/77 43 94 (гл.мед.сестра)

052/77 41 41 (рех.о-ние)

052/77 42 37 (вътр. о-ние)

4.Адрес: гр. Варна 9003

кв. Аспарухово

МБДПЛР “Св. Ив. Рилски”ЕООД 


 
 
 
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВНЯ” ЕООД

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1.Показания за лечение :

2. Противопоказания:
3. Телефони за връзка: 0519/34 90-регистратура 4. Адрес:

гр. Девня, п.к. 9160

обл. Варненска, кв. "Река Девня",

ул. "Петрича" № 10А

“МБДПЛ-Девня” ЕООД

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕАД

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1.Показания за лечение :

2.Противопоказания :
3.Телефони за връзка:

05512/23 78-рецепция;

05512/23 22-директор;

факс : 05512/23 21

4 .Адрес :

гр. Бургас, п.к.8000

ул. “Иван Богоров” №19

“СБР-Бургаски минерални бани” ЕАД


 
 
 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА

ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ “ВИТА” ЕООД, ГР. ВЕЛИНГРАД

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1.Показания за лечение :

2.Противопоказания :
3.Телефони за връзка:

0359 2 24 38

0359 2 21 59

факс : 0359 2 54 49

4 .Адрес :

гр. Велинград 4600

ул. “Пушкин” № 2


 
 
 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СТРЕСА, НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ДИАБЕТ “СВЕТА БОГОРОДИЦА” ЕООД, НАРЕЧЕНСКИ БАНИ

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1.Показания за лечение:

2.Противопоказания :
3.Телефони за връзка:

033 42 212

факс : 033 42 242

4.Адрес :

ул. “Панорама” № 8

с. Нареченски бани

област Пловдив


 
 
 
 
 
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ,

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

ЕООД – ГР. ПЕРНИК

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания за лечение:
Телефони за връзка:

076/60 44 02-регистратура;

076/60 44 01-управител

Адрес:

гр. Перник,

ул. “Протожерица” № 102


 
 
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ “ЗДРАВЕ” АД - гр. Банкя

 

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

02997/7231 (централа)

02997/7036 (секретар)

факс: 02997/71-54

4.Адрес:

гр. Банкя

ул. “Г. С. Раковски” № 15

СБР “Здраве”


 
 
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВЪРШЕЦ” АД - ГР. ВЪРШЕЦ

 

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

09527/22 58-централа;

09527/20 89-директор;

факс: 09527/22 23

4.Адрес:

гр. Вършец, област Монтана

Паркова зона

“СБР-Вършец” АД


 
 
 
“ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - София” ЕАД - база Драгалевци

 

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1. Показания за лечение:

2. Противопоказания:
3.Телефони за връзка:

967/11 48-регистратура

4.Адрес:

кв. Драгалевци;

гр.София


 
 
 
“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ,

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ - БУЛ - ПРО" ЕАД


 

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1.Показания за лечение:

2.Противопоказания:
3. Телефони за връзка:

55 51 58 - изп.директор;

55 51 58 - факс;

56 831 - централа

4. Адрес:

гр. София п.к.1614

общ. "Овча купел"

бул. "Никола Петков" № 56А