Хомеопатичният подход в лечението на алергичен ринит при деца

Д-р Василка Юрукова  - ЦОРХ

4та национална конференция по хомеопатия  - Албена 11-12 юни 2005


Алергичният ринит е шестата по честота хронична болест, която оказва голямо влияние върху качеството на живот на пациентите. Скорошни изследвания в САЩ показват, че между 10 и 30% от възрастните и 40% от децата страдат от алергичен ринит.[1]Счита се, че тези данни най-вероятно са занижени поради факта, че не всеки пациент с алергичен ринит търси лекарска помощ.[2] В 80% от случаите заболяването стартира преди 20 годишна възраст.Във всяко от последните три десетилетия се наблюдава 100% увеличение на честотата на алергичните ринити [3,4]. Затова и редица експерти окачествяват това заболяване като “епидемия”.[5]
Клиничното значение на алергичния ринит се определя и от коморбидността – начало или влошаване на бронхиална астма, синуити, отит на средното ухо, проблеми със съня, влошаване на конюнктивити. Някои изследвания показват връзка между алергичния ринит и депресивните състояния и болка в лумбосакралния отдел на гръбначния стълб[6]

От началото на 80те години на 20 век досега са проведени редица двойно слепи плацебоконтролирани проучвания за въздействието на хомеопатичните медикаменти при лечение на алергични ринити. Много от тях са публикувани във водещи медицински списания по света – “ Lancet”, “British Medical Journal”
и други. Всички те показват намаление на симптомите на пациентите с алергичен ринит в групите, лекувани с хомеопатични медикаменти, в сравнение с плацебо групите[7-13].

Предимстватата на хомеопатичната терапия са ефективност, индивидуален подход, липса на странични ефекти. Правилно назначените хомеопатични медикаменти повлияват не само алергичния ринит, но и често срещаните съпъстващи здравословни проблеми на пациентите – атопичен дерматит,екзема, бронхиална астма, синуит и други[14,15]

Видове хомеопатични медикаменти при лечение на алергичен ринит


1. Симптоматичен медикамент – действа локално,повлиява единствено алергичния ринит
2. Медикамент за хроничния начин на реакция/теренен медикамент/
3. Медикамент за чувствителен тип.
Медикаментите за хроничния начин на реакция и за    чувствителен тип повлияват организма като цяло.
4. Биотерапевтици – Psorinum, Tuberculinum, Medorrhinum. Използваме ги често в качеството им  на теренни медикаменти.
5. Изотерапия:

 • Специфична- конкретният алерген, предписан в хомеопатични разреждания. Например: Pollens в 15 или 30CH при пациенти с поленова алергия.
 • Неспецифична – медиаторите на алергичната реакция, предписани в хомеопатични разреждания : Histaminum, Poumon histamine.
 • Не е задължително изписването на всички групи медикаменти.
  Желателна е комбинацията от симптоматичен и теренен медикамент.

  Дозировка:
  Симптоматичният медикамент се изписва в 9СН –  по 5 гранули един до няколко пъти дневно. При кризи – по 5 гранули на 30 минути или 1час

  Теренен медикамент, медикамент за ЧТ, биомедикамент и  изомедикаментите се изписват в 15 или 30СН – от 5 гранули дневно до 10 гранули седмично[14].


  Клинични случаи на алергичен ринит

  Първи клиничен случай


  В. Д., момче на 10 години

  В. страда от сезонен алергичен ринит от 5 години/от  април до юни/, който протича със :
  - Залпово кихане многократно през деня
  - Сърбеж, сълзене и зачервяване на очите
  - Обилен воднист секрет < сутрин
  - Запушен нос < нощем.

  Придружаващи заболявания:
  1. ДЦП – левостранна хемипареза. От раждането с епилепсия /на лечение с Tegretol ®/.През последните 7 години не е имал епилептичен гърч.През годините е бил на перманентна терапия с антиепилептични медикаменти.
  2. Нефролитиаза

  Нервна система: Неуверен сред непознати, доста общителен сред приятели.Раздразнителен, но се старае да подтиска гнева си. Травмиран от отношението на съучениците си, които  се подиграват на заболяването му.

  Хомеопатична терапия:
  Симптоматични медикаменти за алергичния ринит:

 • Nux vomica 9СН
 • Allium cepa 9СН
 • Еuphrasia 9 СН
 • 3 пъти дневно по 5 гранули

  Теренен медикамент:

 • Lycopodium 30СН по 10 гранули в събота

 • Основания за подбор на гореспоменатите медикаменти:
   

 • Nux vomica – сенна хрема със залпово кихане, запушване на носа нощем, раздразнителен и нетърпелив пациент, анамнеза за дълготрайна медикаментозна терапия/дезинтоксикационен ефект/
 • Allium cepa – сенна хрема с обилен дразнещ воднист секрет и залпово кихане
 • Euphrasia –основен медикамент за алергичен конюнктивит