ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЗСЪНИЕТО ПРИ ДЕЦАТА

В съвременните ни представи за психоемоционален статус все повече се налага понятието социален адаптационен синдром. Особено изразен е той в т.нар. градивни периоди от живота на човека, свързани с интензивен растеж и съзряване. Такъв е периода на детството – кърмаческа възраст, възраст на първичното издължаване 5-8 год. и пубертетния период. Тогава твърде лесно настъпва психосоматизиране на всички функционални проблеми, изявяващи се с различни нарушения на поведението на детето и респективно на съня му.

Макар и по-рядко, нарушенията на съня могат да бъдат израз на органична патология като следствие на остри и хронични заболявания,реакции на медикаментозно лечение, както и на метаболитни /в повечето случаи генетично обусловени/ заболявания.Това изисква от лекаря задълбочени познания не само по конкретната патология, но и в областта на физиологията и етапите на психоемоционално развитие на детето, с оглед прецизиране на диагнозата.

Лечението на тези на пръв поглед безобидни, физиологични нарушения е наложително, тъй като детето представлява един развиващ се организъм, който трябва да бъде поставен в оптимална за изявите си среда. Всеизвестно е, че нивата на соматотропния, тиреорилизинг хормони са в пряка зависимост от фазите и дълбочината на съня.

Ето защо основна задача на семейството и лекаря е да подсигури нормална продължителност на съня при дететото в зависимост от възрастта му :
 

 • кърмаче – 14-17 часа; 1-3 год –12-14 часа/задължителен следобеден сън/;
 • 3-5 год – 12 часа / 1-2 часа следобедна почивка/;
 • 6-10 год. – 9-10 часа сън.

 • Естествено тези норми не трябва да се канонизират, но те са полезен, макар и груб ориентир за хипо- или хиперсомния.

  Терапията трябва да бъде комплексна:
  Беседа с родителите и детето, подсигуряване на правилен дневен режим на почивка и натоварвания/ физически и умствени/;
  Пълноценно и рационално хранене
  Лекарствени средства, отговарящи на холистичния ни подход към проблема и на принципа “ primum non nocere!”  -  това са хомеопатичните медикаменти.

  Хомеопатичните медикаменти нямат страничните въздействия на нарколептичните и седативни алопатични лекарства. Към тях няма нито зависимост , нито привикване; те не нарушават собствения ни дневен ритъм, напротив, водят до неговото оптимизиране.

  Понастоящем разполагаме с богата гама от хомеопатични медикаменти с изразен тропизъм към нарушенията в съня на децата, но най-често използваните медикаменти са:

  Pulsatilla – детето не обича и се плаши от всичко ново, неизвестно за него; от промените които могат да настъпят в семейството и домашния уют; навън е тихо, плахо, привързано към майка си, в къщи “плува в свои води” – активно и жизнерадостно. Задържа и все отлага часа за лягане, за да е по-дълго в обкръжението на близките си, от които има постоянна нужда за да му засвидетелстват топлина и обич.Чести са заболяванията в УНГ сферата.

  Ignatia – медикамент за психосоматизация на проблема. В следствие на емоционален шок детето става неспокойно и капризно, обикновено това се съчетава с прояви на спастицитет – аерофагия, топка в гърлото, коремна болка, изявяващи се в ситуации на отрицателни емоции- тръгване на училище, неприятни задължения и т.н. Тези оплаквания имат парадоксален характер и при отвличане на вниманието изчезват внезапно, така както са се появили.

  Gelsemium – налице е точна причина – източник на непрекъснато неспокойствие – предстоящ изпит, контролна, сценична изява или състезание. Детето става неспокойно, заспива трудно или се събужда посред нощ. Тези прояви се съпровождат с изявени нервно-вегетативни симптоми – бледост, тремор, полакиурия, долнодиспептичен.Бързо губи вяра в себе си, съмнява се във възможностите си, при стресови ситуации изпада като че ли в ступор.

  Chamomilla – на медикамента най-добре отговарят кърмачета и деца в ранна детска възраст, които са впечатлителни, бързи реактори, с нисък праг на дразнимост, трудно понасящи болка и гневливи при противоречие. Често пусков фактор се явява безобидно конкретно неразположение – функционален колоспазъм; дентицио дифициле, които обострят клиничната им изява.Успокояват се обикновено от рязка смяна на ритъма, движение с линейно ускорение/ автомобил, силно люлеене на кърмачето/ Налице са и изяви на ексудативна диатеза при малките деца, чести диспептични прояви.

  Stramonium - един от основните медикаменти за парасомния. Затруднено е заспиването на детето – страх от тъмнината и самотата,
  дори и след заспиване то се стряска на сън, ажитирано, сънува кошмари, сънят е съпроводен с жестикулации и бълнуване.

  Hyosciamus niger  - близък до горепосочения медикамент, но децата обикновено са с агресивно, кавгаджийско поведение, с множество спастични прояви, наподобяващи Ignatia. Сънят им е неспокоен, накъсан от често бълнуване и стереотипни движения.

  Belladonna – детето е свръхчувствително към външни стимули – хиперестезично/ шум, светлина, температура/, често се стряска на сън, сяда в леглото обляно в пот с втренчен поглед, преживявайки кошмарния си сън. Говорът е несвързан, неразбираем. Често такава клинична картина съпътства фебрилния гърч при децата.

  Cina – също свръхчувствително дете, но гневливо, с неугодливи нрави, често пъти при прегледа е “ срам за родителите” – бяга, крие се, рита и хапе. Моторно неспокойно в съня си, с прояви на брикомания, енуреза. Често се откриват паразитози.

  Kalium phosphoricum – медикамент за нарушения на съня вследствие на умствена преумора;детето е със слаба концетрация, трудно се справя с учебните натоварвания въпреки проявеното старание;често се оплаква от главоболие в края на деня; сънят е повърхностен и също моторно неспокоен; понякога е налице и сомнамбулизъм.

  Arnica montana – тук е налице отново умора , но тя е физическа, не толкова с крампи, колкото с болки в мускулните групи. Наблюдават се при деца, “разтоварени” от умственото напрежение на училището, вследствие на болни амбиции на родителите за спортни постижения.

  При наличието на ясно изразена нокса се използват хомеопатични медикаменти из цяло подчинени на етиологичното сходство – например Coffea – при превъзбудено дете след жизнерадостно, вечерно детско парти.

  Безсънието не е страдание с остро протичане и за постигане на крайната цел често е необходимо да се изписват и медикаменти за терена, като най-честите от тях са: Causticum, Medorrhinum, Phosphorus, Silicea и Tuberculinum.

  При правилна, добре подбрана хомепатична терапия,при нормализиран дневен режим и рацион на детето, педиатъра – хомеопат може да преодолее това неприятно и за децата и за родителите страдание и да подсигури на малките си пациенти пълноценен и здрав сън – жизнено необходим им за хармонично физическо развитие и нервно-психично съзряване.


  д-р Иван Несторов