Хомеопатично лечение на болен от псориазис

Обсъждане.

Arsenicum album е основен медикамент за лечение на кожни и други заболявания с псоричен начин на протичане. Допълнителна индикация за предписване на Arsenicum album е фината десквамация на кожата, наблюдавана в увредените участъци.

Glandol. Според редица проучвания използването на някои видове ненаситени мастни киселини, каквито са тези съдържащи се в Glandol, се отразява добре на не малко видове дерматози, към които спада и псориазисът.

Licopodium clavatum е спрян по настояване на майката, която свързва обострянето на псориазиса с включването на този медикамент в лечението на детето. Възможно е обаче влошаването на състоянието на детето да се дължи на факта, че преди началото на лечението с Lycopodium clavatum майката е спряла сама използването на кортикоидните кремове. Така или иначе, за сега, Lycopodium clavatum не може да бъде използван в лечението на детето, поради нежеланието на майката.

Следващата консултация е на 16.05.2002 г. За изминалия период няма поява на нови кожни лезии, а старите са започнали да избледняват от центъра към периферията. /Снимка № 2/ Решено е лечението, назначено на 08.05.2002 г., да бъде продължено с още около седмица, след което да се премине на следната лечебна схема :

Обсъждане.

След стабилизиране на състоянието преминаваме към Arsenicum album в по-големи разреждания, които имат по-дълбоко и трайно въздействие върху човешкия организъм и които се предпочитат в много от случаите, когато става въпрос за кожно увреждане. Стабилизирането на състоянието позволява и разреждане на приемите на Berberis vulgaris.

Thuya е включен, тъй като една от основните индикации за неговото приложение е продължителното лечение с кортикопрепарати и други химически субстанции, а такова е било налице в продължение на 10 месеца при пациента. Този медикамент се включва в лечебната схема тогава, когато едно заболяване с рецидивиращ ход на протичане придобива все по-персистиращ характер.

Контролен преглед на 01.06.2002 г. Детето се чувства добре. Кожните лезии вече не са сърбящи и са почнали да избледняват, а някои от тях вече са почти изчезнали. Няма образуване на нови кожни лезии. /Снимка № 3/

Назначено е следното лечение:

Обсъждане.

Новият хомеопатичен медикамент в лечебната схема е Sepia, който е избран като лечение за чувствителния тип. Основания за неговото включване са:

На 23.06.2002 г., т.е. около три седмици след включването на тази лечебна схема на повечето места кожните лезии са изчезнали, а на останалите места те едва се забелязват. /Снимка № 4/ Заключението е, че лечението на детето е изключително успешно, при това без да бъдат прилагани коpтикоидни препарати. Решението е последната хомеопатична схема да бъде продължена още около месец, след което лекарството за терен Тhuya в 15 СН и лекарството за чувствителен тип Sepia в 15 СН ще се приемат по една доза, веднъж седмично.

• •

Хомеопатията е официално признат метод за лечение в редица страни. Принципите на хомеопатията изискват дълго и детайлно обучение. Хомеопатията може да се прилага за лечение на дерматологичните заболявания, но границите на нейните възможности трябва да бъдат ясно очертани и добре да се познават. Една от основните грешки е обявяването на нейните лечебни методи за панацея. При лечението с хомеопатия е напълно възможно комбинирането на класическата дерматологична терапия с хомеопатични лекарствени средства. Ползата от хомеопатията се състои в това, че тя представлява добър допълващ метод към конвенционалната медицина. Хомеопатията е полезна при психосоматичните дерматози или при заболявания, които се влияят от психосоматични фактори – уртикария, лихен планус, атопичен дерматит. Добре се повлияват и някои вирусни заболявания – херпес симплекс, брадавици, островърхи кондиломи. Същевременно болести от групата на булозните дерматози, тежките инфекциозни заболявания и карциномите не влизат в обсега на хомеопатичната терапия

Съществуват редица публикации върху фундаментални проучвания на действието на хомеопатичните разреждания, върху опити in vivo и in vitro19. Индивидуализираният подход към всеки пациент при хомеопатичната терапия затруднява събирането на по-големи групи от пациенти за клинични проучвания направени според съвременните изисквания, двойно сляп опит срещу placebo и рандомизирано. В специализираната литература се срещат т.нар. метаанализи20, 21, 22, съвременен метод за обобщаване на изследвания, проведени от различни автори, които показват тенденциите в ефективността на хомеопатичните лекарства.

*    Center of Education and Development in Homeopathy
5-11, Tzvetna gradina Str., entrance 2, app.12, 1421 Sofia, Bulgaria
boiron@internet-bg.netБиблиография:


1 Nall L, Gulliver W, Charmley P, Farber EM. Search for the psoriasis susceptibility gene: the  Newfoundland Study. Cutis. 1999;64:323-329

2 Owen CM, Chalmers RJG, O'Sullivan T, Griffiths CEM. Antistreptococcal  interventions for guttate and chronic plaque psoriasis (Cochrane Review). In: The  Cochrane Library, 4, 2001. Oxford: Update Software.

3 Rapp SR, Feldman SR, Exum ML, Fleischer AB, Reboussin DM. Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases. J Am Acad Dermatol. 1999;41(3 Pt 1):401-407

4 Rapp SR, Exum ML, Reboussin DM, Feldman SR, Fleischer AB, Clark A. The physical, psychological and social impact of psoriasis. J Health Psychol. 1997;2:525-537

5 Tzankov N, Angelova I, Kazandjieva J., Drug-induced psoriasis. Am. J. Clin Dermatol 2000 May-Jun; 1 (3):159-65

6 Lazarova AZ, Tzankov NK, Zlatkov NB. Psoriasis induced  by topicvalli applied indomethacin. Clin Exp Dermatol 1989 May; 14 (3): 260-1

7 Tzankov N, Botev-Zlatkov N, Lazarova AZ, Kostova M, Popova L, Tonev S. Psoriasis and drugs: influence of tetracuclines on the course of psoriasis. J. Am. Acad Dermatol 1988 Oct; 19(4): 629-32

8 Tzankov NK, Vassileva SV, Lazarova AZ, Berowa NV, Botev-Zlatkov N. Oncet of  psoriasis coincident with tetracycline therapy. Austral J Dermatol 1988; 29(2):111-2

9 Belon P., Research in homeopathy, Editions BOIRON, Lyon, 1999

10 Saine-Laudy J., Belon P. Analysis of immunosupressive activity of serial dilutions of histamine on human basophil activation by flow cytometry. Inflamm. Res. 1996; Res 45, Suppl. 1: 33-34.

11 JOUANNY J., The essentials of Homeopathic Materia Medica, Editions BOIRON, Lyon, 1984,

12  Demarque D.,Jouanny J.,Poitevin B., Saint–Jean Y., Pharmacology and homeopathic materia medica, CEDH, 2000, Paris

13   Guermonprez M.,Pinkas M.et Torck M., Matiere medicale homeopathique, Boiron, 1989

14  Brigo B, Medicina omeopatica e dermattologica, ICI srl Milano, 1984, p.112-114

15  Houmard А., Trerapeutique homeopathique en Dermatologie, Еditions BOIRON, Lyon, 2000, p. 34, 36, 45, 55, 64, 91, 104, 111, 173, 174, 180, 197, 287, 308

16  JOUANNY J., The essentials of Homeopathic Therapeutics, Editions BOIRON, Lyon, 1994

17  CRAPANNE J., JOUANNY J., DANCER H., MASSON J., Homeopathic Therapeutics, possibilities in chronic pathology, Editions BOIRON, Lyon, 1994

18  PONCET J., Hom?opathie p?diatrique: Les rem?des de terrain, volume II, Editions BOIRON, Lyon

19  SAINE- LAUDY J., BELON P., Analysis of immunosuppresive activity of serial dilutions of histamine on human basophil activation by flow cytometry, Inflamm. Res. 1996; Res 45, Suppl. 1; 33-34

20 KLEIJNEN J., KNIPSCHILD P., RIET G., Clinical trials of homeopathy, British Medical Journal 1991, p. 316-323

21  LINDE K., CLAUSIUS N., RAMIREZ G., MELCHART D., EITEL F., HEDGES V.L., JONAS W.B., Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo controlled trials, The Lancet 1997, p. 834-843

22  CACHERAT M., et al., Evidence of clinical efficiency of homeopathy. A meta-analysis of clinical trials, Eur. J. Clin. Pharmacol., 2000, 56:27-33

 

начало