ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ с международно участие -  АЛБЕНА 2011

„ГОРЕЩИ ТОЧКИ В ИМУНО - АЛЕРГИЧНАТА ПАТОЛОГИЯ. ПРИНОСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА“

3 юни 2011

Модератори: Д-р П. Загорчев, Д-р Ив. Несторов
11.00 – 15.30  Регистрация в конгресен център на хотел „Добруджа“, настаняване в хотели
16.00 – 16.15 Откриване
16.15 – 16.40 Нови публикации за приложение на хомеопатичните лекарства при заболявания, свързани с имунен дисбаланс 
Проф. Н. Бояджиева, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, МУ – София, д-р Др. Грудев, Боарон - България
16.40 – 17.05 Регулация на хомеопатичните лекарствени продукти в Република България 
Ас. Стоименова, дф, Катедра по организация и икономика на фармацията, д-р И. Николова, Катедра по фармакология и токсикология, Фармацевтичен Факултет,МУ - София 
17.05 – 17.30 Имунобиология и имунопатология – хомеопатичен арсенал
Проф. В. Сарафян, Катедра по биология, МУ – Пловдив, д-р В. Юрукова – Кабинет по вътрешни болести и хомеопатия, Пловдив, ЦОРХ - България
17.30 – 17.50 Почивка
17.50 – 18.10  Грип А1 (Н1N1) с асоциирани пневмонии – имунологична аргументация за хомеопатично лечение
Д-р П. Загорчев, ОАРИЛ, МБАЛ Шумен, ЦОРХ - България
18.10 – 18.35  Генитален херпес – гледните точки на гинеколога и хомеопата
Проф. Бл. Пехливанов, АГ клиника, МУ - Пловдив, д-р В. Юрукова – Кабинет по вътрешни болести и хомеопатия, Пловдив, ЦОРХ - България
18.35 -19.00 Рецидивиращи инфекции в ото-риноларингологията, хомеопатично лечение
Проф. Ил. Йовчев, УНГ клиника, МУ - Пловдив, д-р Р. Томова, МЦ „Фитолек“, София
19.00 – 19.30  Обсъждане

2-ри ден – 4 юни 2011

Модератори: Д-р Ив. Енев, Д-р В. Юрукова


09.00 – 09.25  Атопични дерматити, приносът на хомеопатията 
Доц. Д. Господинов, Клиника по дерматология, МУ - Плевен, д-р З. Угринова, МЦ „Фитолек“, София, ЦОРХ - България
09.25 – 09.50  Адювантна хомеопатична терапия при пациенти в компенсиран стадий на хронична артериална недостатъчност на крайниците /ХАНК/ с автоимунна етиология /Болест на Бюргер, Тромбангитис облитеранс - ТАО/ 
Д-р К. Добрев, Университетска болница, Медицинскифакултет, Тракийски Университет - Стара Загора, ЦОРХ - България, д-р А. Елкин, д-р Е. Славов, Университетска болница, Стара Загора, д-р Ив.Несторов, Хомеопатичен кабинет, МБАЛ Токуда, София, ЦОРХ - България
09.50 – 10.15 Неврологични изяви при антифосфолипиден синдром. Мястото на хомеопатията 
Проф. Л. Трайков, Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, София, д-р П. Загорчев, ОАРИЛ, МБАЛ Шумен, ЦОРХ - България
10.15 – 10.40 Хомеопатичният метод и проблема „често боледу-ващото дете“
Доц. М. Бошева, Клиника по Детски болести, МУ - Пловдив, д-р Сл. Филчев, завеждащ Детско отделение, УМБАЛ „ Св. Анна“, София, ЦОРХ - България
10.40 – 11.00 Почивка
11.00 – 11.25  Съвременно лечение на кашлицата  в детската възраст. Възможности за хомеопатично лечение
Доц. П. Переновска, Клиника по детски болести, УМБАЛ „Александровска“, София , д-р Ив.Енев, АИППМП, детски болести и хомеопатия, Враца, ЦОРХ - България
11.25 – 11.50  Нервно-психични прояви на синдрома на Сьогрен – хомеопатично лечение
Д-р П. Загорчев, ОАРИЛ, МБАЛ Шумен, ЦОРХ – България, д-р Е. Хаджолян-Латифян, АИПСМП вътрешни болести и хомеопатия, Варна, ЦОРХ - България
11.50 – 12.15 Синдром на Gougerot-Sjogren. Nux moschata и Bryonia в лечението на сухотата на устната лигавица
Д-р И. Дабровски, Гдиня,  Полша
12.15 – 12.40  Baryta carbonica – разглеждане на медикамента през призмата на подбрани клинични случаи 
Д-р Алина Малмиешко-Чапкович, Полша
12.40 – 13.15 Обсъждане
13.15 – 14.30  Обяд
15.00 – 16.00  Кръгла маса
16.00 – 16.45 Постерна сесия
17.30 – 18.45 Музикална импресия и тържествено връчване на дипломите на   “ Випуск 2011 на ЦОРХ - България“ 
Награждаване на отличилите се на изпита на по клинична хомеопатия. Връчване на награди за най-добра лекарска и фармацевтична практика.
20.00 - .........  БОАРОНИТА...  “ Salut le carnaval masquе ”...гала вечеря...латино парти

3-ти ден – 5 юни 2011

Модератори: Доц. д-р Л. Пейчев, Д-р К. Добрев


09.30 – 09.50 Възможности на хомеопатичния метод на лечение при псориазис
Доц. Л. Митева, Клиника дерма-тология и венерология, Университетска болница „Александровска“, София, Д-р В. Юрукова, Кабинет по вътрешни болести и хомеопатия, Пловдив, ЦОРХ - България
09.50 – 10.10  Рецидивиращи инфекции на пикочните пътища предизвикателство пред лекаря клиницист, прецизиране мястото на хомеопатичната терапия
Доц. дм. д-р Д. Близнакова, детска клиника, МУ - Варна, д-р Е. Хаджолян-Латифян, АИПСМП вътрешни болести и хомеопатия, Варна, ЦОРХ -България, д-р Ив. Несторов, Хомеопатичен кабинет, МБАЛ Токуда, София, ЦОРХ - България
10.10 – 10.30 Техника на подбор на хомеопатични лекарства за профилактика и лечение на често рецидивиращи и на хронични цистити
Д-р М. Иванов, МЦ„Фитолек“, ЦОРХ - България, доц. д-р Л. Пейчев, Катедра по фармакология и лекарствена токсико-логия, МУ - Пловдив, ЦОРХ - България, д-р З.Угринова, МЦ „Фитолек“, ЦОРХ - България, д-р Р.Томова, МЦ „Фитолек“
10.30. – 10.55 Ревматична болка и хомеопатия
Доц. д-р Л.Пейчев, Катедра по фармакология и лекарствена токсикология, МУ - Пловдив, ЦОРХ - България, д-р А. Пандурска, Катедра „Експериментална и клинична фармакология, МУ - Плевен, ЦОРХ -България
10.55 – 11.15  Почивка
11.15 – 11.35  Коморбидни прояви на тиреоидит на Хашимото. Възможности на хомеопатията
Д-р Ив. Енев, АИППМП, детски болести и хомеопатия, Враца, ЦОРХ – България, доц. д-р Л. Пейчев, Катедра по фармакология и лекарствена токсикология, МУ -Пловдив, ЦОРХ - България
11.35 – 12.00 Хомеопатичната терапия – щадяща, неинвазивна алтернативна терапия – два клинични случая
Д-р Роксана Матееску , Румъния
12.00 – 12.20 Хомеопатично лечение при уртикария
Д-р М. Мюсетеску, Болница по акушерство и гинекология,  Брашов, Румъния.
12.20 – 12.40 Пазарни характеристики и търговски техники при разпространение на хомеопатични лекарствени средства в аптеката
Проф. Г. Петрова, дфн, доц. Н. Ламбов, дф, Катедра „Технология на лекарствените продукти“, Фармацевтичен факултет, МУ – София.
12.40 – 13.15  Обсъждане и закриване на конференцията
13.15 – 14.30  Обяд преди заминаване