30.03.2015 г.

Покана за Четиринадесетата Национална Конференция по Клинична Хомеопатия в Несебър

Българска Медицинска Хомеопатична Организация, Европейска Школа по Клинична Хомеопатия и  Боарон България

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на Четиринадесетата Национална Конференция по Клинична Хомеопатия, която се организира от Българска Медицинска Хомеопатична Oрганизация и Европейска Школа по Клинична Хомеопатия със съдействието на Боарон България.

По време на конференцията ще бъдат официално връчени удостоверенията за завършен основен курс по хомеопатия и за курс поддържаща квалификация на лекарите, както и атестатите по хомеопатия на фармацевтите от випуск 2015.

Темата на конференцията тази година е:  „Хомеопатията в практиката на общопрактикуващия лекар“

Дати на провеждане: 15 – 17 май 2015 година

Място на провеждане: Конгресна зала „Нептун“, хотел Сол Несебър Палас, Несебър

За да потвърдите  участието си, моля изпратете на адрес: БМХО, п.к. 40, 1407 София най-късно до 27 април 2015 г.:


Регистрация и хотелско настаняване: от 11:00 до 15:00 часа на 15 май в хотел „Сол Несебър Палас“

Откриване: на 15 май от 16:00 часа в конгресна зала „Нептун“ на хотел „Сол Несебър Палас“

И тази година традиционно ще Ви предложим богата научна програма, както и приятни и незабравими моменти в Несебър!

 За справки: телефони: 02/9632091; 02/9630906; факс: 02/9634500; e-mail: congress.nessebar@gmail.com
 06.01.2015 г.

Покана за общо събрание на БМХО

Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация, на основание на чл. 26, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 7 февруари 2015 г., от 16.00 часа в 4-та аудитория на Медико-биологичния институт (МБИ) на МУ- София, ул. Здраве 2, при следния дневен ред:
 

1. Отчет за дейността на БМХО за периода м. ноември 2013 г. до м. декември 2014 г
2. Финансов отчет за 2014 г.
3. Разни.


Поканват се всики членове на организацията да вземат участие в събранието.

Писмените материали са на разположение на членовете всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. в офиса на БМХО.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 17.00 ч., на същото място при същия дневен ред.18.02. 2014 г.

Програма на петата научно-практическа среща по хомеопатия 19-21 септември 2014, Албена 19.09.2014г.

19 септември
11:00-19:00 Регистрация в Хотел „Фламинго Гранд“, конферентен етаж
 

20 септември
9:00-9:10 Откриване
9:10-9:40 Експериментално проучване влиянието на хомеопатични разреждания на Arniсa montana и Ledum palustre върху стем-клетъчната либерация – проф. Л. Пейчев, доц. Р. Радев, Е. Апостолова, И. Кандиларов, В. Кокова
9:40-10:10 Хомеопатията и имуно-алергичното възпаление при астмата, оценявано на базата на темературата на издишания въздух. Резултати от продължаващо проспективно проучване при деца. – д-р Слави Филчев, проф. Тодор Попов
10:10-10:40 Еволюция на медикаментите от карбоновия ред – д-р Зорка Угринова
10:40-11:00 Кафе-пауза
11:00-11:30 Фибромиалгия – тайнствена и непозната. Хомеопатично лечение. – д-р Петко Загорчев
11:30-12:00 Малките големи медикаменти в Материя медика – д-р Антоанета Пандурска
12:00-12:45 Обсъждане
 

21 септември
9:00-9:30 Представяне на нови издания – д-р Р. Томова, д-р Иван Енев
9:30-10:00 Хомеопатични схеми при проблеми по време на бременността – д-р Райна Томова
10:00-10:30 Хомеопатичен подход при терапия на зависимости към интернет и социалните мрежи – д-р Ивайло Димитров
10:30-10:50 Кафе-пауза
10:50-11:20 Хомеопатията като неразделна част от комплексното лечение на някои хронични заболявания. Клинични случаи – д-р Мариян Иванов
11:20-11:50 Хронични ентерити при адултни пациенти – възможности на хомеопатичното лечение – д-р Иван Енев

11:50-12:30 Обсъждане17.02.2014 г.
График на предстоящите професионални срещи през февруари 2014 г.
 
Град
София
Бургас
Дата 22.02.2014 г. събота 22.02.2014 г. събота
Тема „Псориазис. Възможностите на 
хомеопатията”.
„Енуреза. Диагностично-терапевтичен алгоритъм”.
Лектор Проф. Любка Митева, ръководител Клиника по дерматология и венерология, УМБАЛ Александровска, София Доц. Д. Близнакова, МУ Варна, МБАЛ Св. Марина, Детска клиника, нефрология
Модератор Д-р Мариян Иванов, ЕШКХ Д-р Антоанета Пандурска, ЕШКХ
Място Зала 2, МБИ, ул. Здраве 2, София Kонферентната зала на хотел Аква, гр. Бургас

Начало на семинарите 10.00 часа.01.02.2014 г.
 
Първи европейски конгрес по клинична хомеопатия - Несебър 2014 г. 

Уважаеми колеги,

От 16 до 18 май 2014 г. в Несебър ще се проведе Първият европейски конгрес по клинична хомеопатия на тема "Хомеопатията и болката".
Желаещите да участват с постер или презентация на тази тема трябва да представят кратко резюме на темата си до 28 февруари в размер до 500 знака на имейл congress.nessebar@gmail.com13.11.2013 г.
Покана за Общо събрание на БМХО на 14 декември 2013 г.

 Управителният съвет на Българската медицинска хомеопатична организация, на основание на чл. 26, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 14.12. 2013 г., от 16.00 часа в конферентна зала “Марица” на хотел “Хисар”, гр. Хисаря, при следния дневен ред

1. Предложение за промени в Устава на БМХО
2. Избор на нов УС
3. Разни

Поканват се всички членове на организацията да вземат участие в събранието.

Писмените материали са на разположение на членовете всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. в офиса на БМХО.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 17.00 ч., на същото място при същия дневен ред.03.11.2013 г.

График на предстоящите професионални срещи


Бургас
София 
Стара Загора
Дата: 
17.11.2013 
неделя
09.11.2013 
събота
09.11.2013 
събота
Тема:  „Терапевтичен алгоритъм при тонзилити“ „Възможности на хомеопатията при синдром на фарингеална обструкция“ „Хронични бактериални УНГ инфекции в детската възраст“
Лектори:  Д-р Николай Сапунджиев, дм, гл. ас. Към УНС по УНГ, катедра по НХ, УНГ и ОБ на МУ-Варна, 

д-р Иван Енев, ЕШКХ

Д-р Николай Улевинов, гл. ас. Катедра по педиатрия, УМБАЛ Александровска, София

Д-р Мариян Иванов, ЕШКХ

Проф. Павел Димов, зав. Катедра УНГ, МУ Стара Загора

д-р Зорка Угринова, ЕШКХ

Място:  Хотел Аква Зала 2, МБИ, ул. Здраве 2, София Зала 2, хотелски комплекс Верея, 
Стара Загора
13.06.2013 г.
Отзиви във Форум медикус от протеклата Дванадесета национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие03.04.2013 г.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволстволствието да ви поканим на Дванадесетата Национална Конференция по Клинична Хомеопатия с международно участие, която се организира от Българска Медицинска Хомеопатична Организация със съдействието на Боарон България.

По време на форума ще бъдат официално връчени удостоверенията за завършен основен курс по хомеопатия и за курс поддържаща квалификация на лекарите, както и атестатите по хомеопатия на фармацевтите от випуск 2013.

Темата на Конференцията тази година е:

“Приносът на клиничната хомеопатия в педиатрията”

Конференцията ще се проведе на следните дати:  31 май, 1 и 2 юни 2013 година, в  Конгресната зала на хотел “Добруджа”, Курортен комплекс Албена.

За да потвърдите участието си, моля изпратете най-късно до 10 май 2013 г.:

1. Попълнена заявка за участие в научната част.

2. Попълнена заявка за хотелско настаняване.

3. Копие от платежните нареждания
 

на адрес
БМХО
п.к. 40
1407 София
Регистрацията и хотелското настаняване се извършва в Конгресен Център, хотел “Добруджа” от 11:00 до 15:00 часа на 31 май. Откриването е на 31 май от 16:00 часа в конгресната зала на хотел “Добруджа”.31.03.2013 г.
 
По повод деня на водата, отбелязан на 22-ри март, д-р Райна Томова, преподавател в Европейската школа по клинична хомеопатия и заместник председател по административните въпроси и връзки с обществеността в Българската медицинска хомеопатична организация даде интервю за Агенция "Фокус".

"Водата, макар и много семпла като химически състав, е носител на изключително интересни свойства. Напоследък се привлича все повече внимание, включително и от страна на сериозни учени, върху възможностите на водата да променя своята структура, определяща се от динамични интермолекулярни връзки. В тази посока, голяма популярност в последните години, придобиха снимките на японеца Масару Емото, заснел промените във водната структура след подлагането й на различни енергийни въздействия. Що се отнася до хомеопатията - тя възниква преди повече от 250 години, като за неин основател се счита немският лекар Самуел Ханеман. Тя възниква като експериментална медицина - старите лекари са установили и описали клиничните ефекти на хомеопатичните лекарствени продукти, но не са могли да обяснят точния им механизъм на действие."30.03.2013 г.

График на предстоящите професионални срещи

Варна
София 
Пловдив
Дата: 
06.04.2013 
събота
16.03.2013 
събота
27.04.2013 
събота
Тема:  „Болки и болезнени състояния в ревматологията. Диагностика и лечение. Възможности на хомеопатичната терапия“ „Себореен дерматит. Акне. Акне розацея. Възможности на хомеопатията.“ "Лечение на бронхиална астма при децата"
Лектори:  Д-р Александра Манушева - ревматолог, управител на ДКЦ "Чайка", Варна

д-р Иван Енев, ЕШКХ

Проф. Любка Митева, ръководител Клиника по дерматология и венерология, УМБАЛ "Александровска", София

Д-р Зорка Угринова, ЕШКХ

Проф. Тоньо Шмилев - завеждащ интензивен сектор на Клиника по педиатрия към МУ Пловдив

Д-р Слави Филчев, ЕШКХ
 

Място:  МУ Варна, II аудитория, ет. 3 Зала 2, МБИ, ул. Здраве 2, София МУ Пловдив, II аудитория

Начало на семинарите 10.00 часа15.02.2013 г.
График на предстоящите професионални срещи


Бургас
Варна
София 
Стара Загора
Дата: 
23.02.2013 
събота
24.02.2013 
неделя
16.03.2013 
събота
30.03.2013 
събота
Тема:  „Алергология- сенна хрема, бронхиална астма“ „Алергология- сенна хрема, бронхиална астма“ „Терапевтичен подход при пациенти с цистити“ „Клиничен и терапевтичен подход при деца с енуреза“
Лектори:  Д-р Цветанка Оджакова, клиника по алергология при МБАЛ „Света Марина“, Варна 

д-р Мариян Иванов,ЕШКХ
 

Д-р Цветанка Оджакова, клиника по алергология при МБАЛ „Света Марина“, Варна 

д-р Мариян Иванов,ЕШКХ

Д-р Чавдар Еленков, дм, уролог, Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска“, София

Доц. Людмил Пейчев, ЕШКХ

доц. Д-р Д. Близнакова,МУ Варна, МБАЛ „Света Марина“, детска клиника, нефрология 

д-р Антоанета Пандурска, 
ЕШКХ
 

Място:  Хотел Аква Зала 2, МУ Варна Зала 2, МБИ, ул. Здраве 2, София Зала 2, хотелски 
комплекс Верея, 
Стара Загора


10.01.2013 г.
График на предстоящите професионални срещи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варна Пловдив Плевен Стара Загора
Дата: 
26.01.2013
събота
26.01.2013
събота
19.01.2013
събота
19.01.2013
събота
Тема:  „Възможности на
хомеопатията при
лечение на аденоидни
вегетации и отити“
„Кашлица- индивидуален
подход и терапевтичен
алгоритъм.“
„Перименопуза и
хомеопатия.“
„Лечение на екземи”
Лектори:  Д-р Николай
Сапунджиев, 
дм, гл.аст.  към
УНС по УНГ 
Катедра по НХ, УНГ и
ОБ на МУ, Варна

д-р Петко Загорчев,
ЕШКХ

Доц. Владимир Ходжев,
дм
пулмолог, Ръководител
Клиника по пулмология
МУ – Пловдив
 
 

д-р Зорка Угринова,
ЕШКХ

Д-р Николай Славов,
зав АГ-отделение, МБАЛ
„Авис Медика“
 
 
 
 

д-р Райна Томова,
ЕШКХ

доц. Евгения
Христакиева, дм,
Ръководител на Катедра
по кожни болести и
венерология към
УМБАЛ, Стара Загора
 

д-р Иван Енев,
ЕШКХ

Място:  Зала 2, МУ, Варна 2-ра аудитория, МУ,
Пловдив
Аудитория „Асклепий“,
МУ, Плевен
Зала 2, хотелски
комплекс Верея,
Стара Загора

Начало на семинарите 10.00 часа


Уважаеми колеги,

XII – тата Национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие
ще се проведе в курортен комплекс Албена, Конферентна зала на хотел Добруджа, от 31 май до 2 юни 2013 г.

Темата на конференцията ще бъде:

„Приносът на клиничната хомеопатия в педиатрията“.

Каним всички,  желаещи да участват в конференцията с доклади, научни съобщения и клинични случаи, да изпратят до 29 февруари 2013 г.:

 • Заглавие на темата с която желаят да участват
 • Резюме на експозето си в word-формат до 600 знака
на e-mail адрес: albenaconf@gmail.com  с копие до bmhobg@gmail.com

Комисията към Организационния комитет на Конференцията ще отговори на авторите на одобрените теми за доклади и постерна сесия до 31 март 2013 г.


20 ноември 2012 г.

ПРОВЕДОХА СЕ ПЪРВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

210 лекари хомеопати от страната посетиха ноемврийските професионални срещи на БМХО.

СОФИЯ
 

На 10.11.2012 се проведе професионална среща по хомеопатия в София, аудитория 1, МБИ. Темата “Хиперактивното дете“ предизвика голям интерес сред лекарите хомеопати. Над 70 лекари от региона присъстваха на семинара.

Доц. Иван Литвиненко, детски невролог, ръководител клиника по детска неврология при Университетска детска специализирана болница и ръководител Катедра по детски болести при МУ София представи акцентите в клиничната картина, диагнозата и конвенционалното лечение на ADHD-синдрома. 

Бе наблегнато на генетичната предразположеност, свързана с дисрегулация на допамина в някои отдели на главния мозък.
Доц. Литвиненко  подчерта, че има тенденция за хипердиагностика поради относителността на критериите, което води до  необосновано лечение със стимулатори на ЦНС – амфетамини – Риталин, най-вече в САЩ. В България няма клиничен опит с този медикамент.
Презентацията на доц. Литвиненко отвори широка дискусия по темата.

Публикуваме най-интересните въпроси и отговорите на доц. Литвиненко:
 - Нараства ли честотата на хиперактивните деца?
 - Не, поради суспектния генетичен характер на заболяването.

 - Кой би трябвало да диагностицира, лекува и проследява тези деца?
 - На първо място детските психиатри, психолози и детските невролози. В случаите когато педагозите отказват да се занимават с тези деца,  по добре е родителите да сменят училището на децата и да намерят подходящите преподаватели.

 - Защо лекуваме синдрома със стимулатори на ЦНС, които би трябвало да предизвикат още по-голяма хиперактивност при децата?
 - Някои зони от кората са супресирани, други – свръх активни и амфетамините регулират мозъчните процеси.

 - Какво лечение препоръчвате?
 - Привърженик съм на немедикаментозния, комбиниран подход и поведение. И оценявам мястото на хомеопатията, разбира се…

Хомеопатичната част на семинара бе представена от д-р Слави Филчев, преподавател към ЕШКХ. В експозето си Д-р Филчев се  спря на особеностите на хомеопатичното интервю при хиперактивните деца, нуждата от внимателен подход и специфично отношение на лекаря хомеопат към тези деца и техните семейства.
Д-р Филчев представи публикации в световната научна литература за ефективността на хомеопатичния подход при хиперактивните даца.
Той представи най-честите медикаменти в материя Медика, които покриват симптомите при хиперактивните деца и подчерта ролята на чувствителния тип на детето. Акцент беше медикаментът  Medorrhinum и неговото приложение в различни клинични случаи.
Д-р Филчев цитира и опита на френските лекари хомеопати с ниски разреждания на Dopamine и Serotoninum. Той илюстрира хомеопатичните възможности с два клинични случая. Едното представено дете е с атопия и синдром на хиперактивност при съхранено внимание, а второто е с истински синдром на хиперактивност и дефицит на внимание.
И двата случая са проследени във времето и са показали благоприятно повлияване от хомеопатичните медикаменти.

ПЛОВДИВ
 
 

На 10.11.2012 г. в Новия аудиторен комплекс на Медицински университет - Пловдив се проведе първата за тази учебна година професионална среща по клинична хомеопатия. Темата на семинара "Диагностика и лечение на ревматологичните заболявания" предизвика голям интерес сред лекарите хомеопати от Пловдив и региона.

Лектор бе доц. д-р Мария Панчовска, ревматолог, началник Вътрешно отделение, ВМА – Пловдив. 
 

 

По много достъпен и добре илюстриран начин, доц. Панчовска представи на аудиторията новостите в патогенезата, диагностиката и лечението на едни от най-често срещаните ревматоидни заболявания - артрозна болест, ревматоиден артрит и болест на Бехтерев.

Във втората част на семинара д-р Мариян Иванов, ЕШКХ запозна  колегите с практическото приложение на разработената от него техника за подбор на хомеопатичните лекарства в разглежданата патология.
Насочвайки вниманието към характеристиката на оплакванията на отделния пациент, д-р Иванов разгледа основните хомеопатични медикаменти, използвани при лечението на ставни проблеми от различен произход.

Богатството от примери на клинични случаи от практиката на д-р Иванов представи многото лица на ставните заболявания. Представени бяха изпитани схеми на лечение и вариации в комбиниране на медикаментите и техните разреждания.

Доц.Панчовска изказа отличните си впечатления от представения терапевтичен метод, от индивидуалния подход в хомеопатията и обстойното разглеждане на конкретните оплаквания на пациента, както и от големия избор на симптоматични хомеопатични медикаменти, липсата на странични ефекти и възможността от комбиниране на алопатично с хомеопатично лечение при тези пациенти.

Големият брой на присъстващите лекари (над 65) бе категорично доказателство за проявения голям интерес сред колегите от региона.
 

ПЛЕВЕН
 
На 10.11.2012 г. в зала „Асклепий” на МУ Плевен се проведе първата за тази учебна година професионална среща по клинична хомеопатия за лекарите от района, които практикуват или се интересуват от този метод на лечение. 

Пред аудитория от 40 лекари хомеопати от региона доц. Димитър Господинов, д.м. - Декан на факултета по медицина и Ръководител на сектора по Дерматология и венерология, по интересен и атрактивен начин представи пред колегите псориазиса от съвременна гледна точка с темата ”Псориазис и коморбидност”. 

 

Съвременните медицински схващания за псориазиса са за полисистемно заболяване, в тясна връзка с патологии от други органи и системи. Доц. Господинов се спря на сърдечно-съдовата патология, която засяга пациентите с псориазис.
По темата „Псориазис, коморбидност и възможностите на хомеопатията” изчерпателна презентация направи д-р Иван Енев, преподавател от ЕШКХ.
След прегледа на най-често използваните хомеопатични медикаменти д-р Енев представени клинични случаи от своята практика, както и случаи от клиничната пракитка на на д-р Петър Лазаров и д-р Петко Загорчев.

Темата породи дискусия и въпроси от присъстващите лекари с различни специалности - дерматолози, интернисти и ощопрактикуващи лекари.
Всички се обединиха около идеята, че пациентите с псориазис се нуждаят от стриктно наблюдение и проследяване, а лечението им трябва да се провежда от екип от мултидисциплинарни специалисти.

БУРГАС
 
Вече станалите традиция професионални срещи на лекари хомеопати, организирани от БМХО, излязоха от рамките на университетските градове и поради непрестанно растящия интерес сред колегите, логично намериха нови места за изява. 

На 17.11. в конферентната зала на хотел Аква в Бургас се проведе поредната клинична дискусия на тема „Промените в урината – предизвикателство пред лекаря-хомеопат”.

Очакваната от дълго време инициатива от работещите в региона колеги събра в съботния ден 37 лекари от различни специалности. 
 

Гост лекторът доц. Д. Близнакова, педиатър-нефролог от МУ Варна представи новите диагностични подходи и лечебни алгоритми при заболяванията на отделителната система. С рутината на дългогодишен професионалист и авторитетен специалист в областта, доц. Близнакова систематизира практическите подходи при деца със заболявания на отделителната система и предложи ясни и конкретни схеми на поведение.

 «Овладяването на най- важното изкуство в медицината - да диагностицираме и лекуваме,  поставя предизвикателства пред клиницистите. През 21 век едно от най- важните предизвикателства е приложението на хомеопатията в клиничната практика.»

 Изложението завърши с въпросите:
• Има ли място хомеопатията в лечението на бъбречните заболявания?
• Кои бъбречни заболявания са подходящи за приложението му?
• Кога е необходимо да се намеси лекаря хомеопат?
• Какви медикаменти да използваме?
• Каква е продължителността на хомеопатичното лечение?
• Можем ли и как да го комбинираме с традиционните лекарствени средства?

Отговорите потърси д-р П. Загорчев, преподавател в ЕШКХ и винаги топло посрещан лектор със завладяващ стил и богат клиничен опит.

След кратката кафе-пауза бяха разгледани техниката на предписване на хомеопатични медикаменти при остри цистити, уринарни синдроми и уроинфекции, при рецидивиращи уроинфекции, както и основните етиологични, дренаторни и теренни медикаменти, съставящи арсенала на клиничните хомеопати в овладяване на разглежданата патология.

Форумът завърши с обсъждане на практически случаи и въпроси към лекторите, както и множество предложения за бъдещи теми на професионалните ни срещи.01 ноември 2012 г.

Уважаеми колеги,

От тази година за удобство на практикуващите клинична хомеопатия ще провеждаме лекции освен във Варна, Плевен, Пловдив и София, също в Бургас и Стара Загора.  П
 
 

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
София 
Пловдив 
Плевен 
Бургас
Дата: 10.11.2011, събота 10.11.2011, събота 10.11.2011, събота 17.11.2011, събота
Тема:  „ Хиперактивното дете. Възможностите на хомеопатията.“  „Ревматологични заболявания, диагностика и лечение“ „Псориазис, коморбидни заболявания и възможности на  хомеопатията.“ „ Промените в урината – хомеопатично предизвикателство”
Лектори:  доц. Иван Литвиненко, детски невролог, Детска неврологична клиника, СБАЛ „Детски болести”, София
д-р Слави Филчев, ЕШКХ 
Доц. Мария Панчовска, ревматолог, Началник Вътрешно отделение
ВМА - Пловдив
д-р Мариян Иванов, ЕШКХ 
доц. Димитър Господинов, Клиника по дерматология, МУ, Плевен
д-р Иван Енев, ЕШКХ 
доц. д-р Близнакова, МУ Варна, МБАЛ „Св. Марина”, Детска клиника, нефрология 
д-р Петко Загорчев, ЕШКХ 
Място Зала 2, МБИ, ул. Здраве 2, гр. София  2-ра аудитория, МУ, гр. Пловдив Аудитория „Асклепий“, МУ, гр. Плевен Конферентна зала, хотел Аква, гр. Бургас
Начало: 11,00 ч. 

Начало на семинарите:  10.00 ч. на съответния ден с изключение на гр. Бургас, където срещата започва в 11.00 ч.10 октомври 2012 г.

Промени в Устава на БМХО

На проведеното на 21.09.2012 г. Общо събрание на БМХО бяха приети промени в Устава на БМХО, както следва:
1. Промяна в ал. 3 на чл. 17:
/3/ Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

2. Промяна в броя на членовете на УС, от 11 на 8 члена.
Чл. 20. /1/ Сдружението се ръководи от Управителния съвет в състав от 8 члена, съставен от председател, заместник председател по административните въпроси и връзки с обществеността, заместник председател по научната дейност, главен административен секретар, главен секретар за професионалната квалификация и продължаващото обучение, член-координатори по региони и членове на управителния съвет, които се избират за срок от 1 година.

3. Разпределението на длъжностите в новия УС е както следва:
 

Председател на БМХО  Д-р Петко Загорчев
Заместник председател по научната част Д-р Слави Филчев 
Заместник председател по административните въпроси и връзки с обществеността Д-р Райна Томова
Главен административен секретар  Д-р Зорка Угринова
Главен секретар за професионалната квалификация и продължаващото обучение Д-р Иван Енев
Член координатор за регион Пловдив Доц. Людмил Пейчев
Член координатор за регион Плевен Д-р Антоанета Пандурска
Член на управителния съвет Д-р Мариян Иванов

Настоящите промени са вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел с решение № 11 от 31.10.2012 на Софийски градски съд.16 август 2012 г.

ПОКАНА

Управителният съвет на Българската медицинска хомеопатична организация, на основание на чл. 26, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 21.09. 2012 г., от 09.30 часа в конферентната зала на хотел Орфей, гр. Девин, при следния дневен ред:

1. Предложение за промени в Устава на БМХО.
2. Избор на нов УС.
3. Разни.
Поканват се всички членове на организацията да вземат участие в събранието.
Писмените материали са на разположение на членовете всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. в офиса на БМХО.
При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 10.30 ч., на същото място при същия дневен ред.
 
 05 юни 2012 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В  ЕДИНАДЕСЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ


05 юни 2012 г.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ - АЛБЕНА 2012 г.

Над 350 лекари-хомеопати и фармацевти се събраха от 1-ви до 3-ти юни 2012 год. в КК Албена, за да участват в станалата вече традиционна, Национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие.
Темата на конференцията бе: Приносът на хомеопатията в акушерството и гинекологията.
На конференцията присъстваха представители на академичните среди, Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и гост-лектори от Франция и Полша, гости от Турция.
Трябва да се отбележи присъствието и активното участие на видни представители на академичната общност проф. Надка Бояджиева, проф. Любка Митева, проф. Анелия Клисарова, проф. Благовест Пехливанов, проф. Генка Петрова, доц. Георги Паскалев, проф. Илия Йовчев, доц.Ирина Николова, доц. Асена Стоименова, доц. Д. Близнакова и др.
Разисквани бяха интересни клинични случаи, представени бяха обобщени данни от клиничния опит на лекарите хомеопати. Представени бяха общо 23 доклада, които предизвикаха оживени дискусии, умело модерирани от д-р П.Загорчев, д-р Ив. Енев, д-р М. Иванов, Доц. Л. Пейчев, д-р З.Угринова.

Тук можете да се запознаете с програмата на конференцията.На тържествена церемония Хомеоарт с артистична програма БМХО удостои с награди:
 
За особен принос в развитието на хомеопатията:
 • Проф. Благовест Пехливанов, клиника по АГ, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив
 • Д-р Таня Андонова, Застрахователно дружество Здраве-България
На тържествената церемония лекарите - курсисти на медицинските университети от  София, Плевен и Пловдив и Европейската школа по клинична хомеопатия получиха своите дипломи.
 За добра хомеопатична практика: 
 • Д-р Павлина Николова 
 • Д-р Мирелла Богданова
 • Д-р Цонка Казийска
 • Д-р Жанета Матева
 • Д-р Галина Борисова
 • Д-р Бойка Белухова
 • Д-р Милена Ковачева
 • Д-р Татяна Михова
Сто тридесет и един лекари получиха Удостоверения за завършен основен двугодишен курс на обучение, випуск 2012, както и сто двадесет и трима лекари, преминали ежегодния курс за продължаваща квалификация по хомеопатия.
Дипломите връчиха проф. Ваньо Митев, председател на Съвета на ректорите в България, ректор на МУ София и проф. Марин Маринов, декан на МФ, МУ, София.
Маг. фарм. Мирослав Ненчев, председател на БФС връчи Атестациите по хомеопатия на осемдесет и шест фармацевти от цялата страна.
За добра колаборация между лекари и  фармацевти:
 • Маг.фарм. Рени Въткова
 • Маг.фарм. Валя Минева
 • Маг.фарм. Анна Михайлова
 • Маг.фарм. Лиляна Спасова
 • Маг.фарм. Маргарита Пенкова
 • Маг.фарм. Иванка Йорданова
 • Маг.фарм. Даниела Христова
За отличен успех на изпита по хомеопатична терапия випуск 2012 бяха наградени:
 • Д-р Даниела Веселинова
 • Д-р София Паскалиева
 • Доц. Мария Орбецова

 •  Д-р Мирослава Тодорова25 април 2012 г.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Единадесетата Национална Конференция по Клинична Хомеопатия с международно участие, която се организира от Българска Медицинска Хомеопатична Организация със съдействието на Боарон България.
По време на форума ще бъдат официално връчени удостоверенията за завършен основен курс по хомеопатия и за курс поддържаща квалификация на лекарите, както и атестатите похомеопатия на фармацевтите от випуск 2012.

 • Темата на Конференцията тази година е:“Приносът на клиничната хомеопатия в акушерството и гинекологията”
 • Дати на провеждане: 1, 2 и 3 юни 2012 година
 • Място на провеждане: Конгресна зала на хотел “Ралица Супериор”, Курортен комплекс Албена
Регистрацията и хотелското настаняване се извършва в Конгресен Център, хотел “Добруджа” от 11:00 до 15:00 часа на 1 юни. Откриването е на 1 юни от 16:30 часа в конгресната зала на хотел “Ралица Супериор”

За да потвърдите участието си, моля изпратете най-късно до 9 май 2012 г.:

1. Попълнена регистрационна карта за участие в научната част

2. Попълнена регистрационна карта за хотелско настаняване

3. Копие от платежните нареждания


на адрес:БМХО
п.к. 40
1407 София

В събота, на 2 юни от 20 часа ще имате удоволствието да участвате в Гала вечерята  "Море и вълни - синьо и бяло".
Облекло - в цветовете на морето - синьо и бяло20 март 2012 г.

Уважаеми колеги,

Напомняме, че крайният срок за представяне на окончателният текст и презентациите на Power point за Eдинадесетата научно-пратическа конференция, която ще се проведе от 1-ви до 3-ти юни 2012 г.  в курортен комплекс Албена е 15 април 2012 г.20 февруари 2012 г.

Управителният съвет на Българска медицинска хомеопатична организация, на основание на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква Общо събрание, което ще се проведе на 24 март 2012 г. (събота) от 16.00 часа в Зала № 2 на Факултета по фармация гр. София, ул. Дунав №2 при следния дневен ред:

Дневен ред

1.Отчетен доклад на УС на  БМХО за 2011г - Председател на  БМХО
2.Финасов отчет - Докладва Контрольорът на  БМХО
3.Промени в Устава на  БМХО
4.Приемане проекто-правилник за набиране и изразходване на финансови средства
5.Разни

Поканват се всички членове на организацията да вземат участие в събранието. Писмените материали са на разположение на членовете всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа в седалището на БМХО.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.На 18 февруари в Пловдив стартираха семинарите за поддържаща квалификация по клинична хомеопатия. Темата на първия семинар беше
Staphysagria. Психотравмата като етиология на соматичните болести. Lycopodium clavatum. Метаболитни синдроми. Съчетаване на хомеопатичното с алопатичното лечение. Модератори бяха д-р Петко Загорчев и д-р Иван Енев. Новият формат на обучението допадна на курсистите, които взеха дейно участие в семинара.
 


30 декември 2012 г.

Уважаеми колеги,
Както винаги и през 2012 година ще се проведе поредната, Eдинадесета научно-практическа конференция по клинична хомеопатия.
Датите на конференцията са 01, 02 и 03 юни 2012 г.
Мястото на провеждане: курортен комплекс Албена.
Темата на конференцията тази година ще бъде: "“Принос на хомеопатията в акушерството и гинекологията”
Очакваме тези от вас, които проявяват интерес към участие в научната част да изпратят на пощенската кутия на БМХО заглавието на темата, която биха искали да представят на останалите участници и кратко резюме на темата. Краен срок за представяне на заглавията и резюметата 15 февруари 2012 г.
Комисията по научната част ще разгледа представените заглавия и резюмета и ще се свърже с одобрените за презентация.
 31 октомври  2011 г.

Информация за предстоящите професионални срещи, организирани от БМХО и за новата кампания за плащане на членски внос.

По традиция БМХО организира ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ НА ЛЕКАРИТЕ ПРАКТИКУВАЩИ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

През месец ноември и декември предстоят Професионални срещи, които ще се състоят в четирите учебни центъра:учебни центъра:

Срещите са с начален час 10:00ч. и се провеждат, както следва:

 • В София: IV-та зала, МБИ, ул. „Здраве“ №2;
 • В Пловдив:II-ра аудитория , МУ, Пловдив;
 • Във Варна:Медицински колеж, Варна;
 • В Плевен:МУ Плевен, зала Асклепий;


По-долу можете да се запознаете с графика, темите и лекторите на професионаните срещи.

НОЕМВРИ 2011 г. :
 


София 
Пловдив 
Варна 
Плевен 
Дата:  12.11.2011, събота 12.11.2011, събота 12.11.2011, събота
Тема:  Сезонни вирусни инфекции. Имунни механизми. Мястото на
хомеопатията
Климактериум. Възможностите на хомеопатията. Остри и хронични отити. Възможности на хомеопатията. Съвременни подходи в лечението и профилактиката на бронхиалната астма.
Лектори:  доц. Радослав Радев, 
д-р Петко Загорчев, ЕШКХ
проф. Благовест Пехливанов, АГ-клиника, МУ Пловдив, 
д-р Райна Томова, ЕШКХ
д-р Николай Сапунджиев, УНГ-клиника, МБАЛ Света Марина, Варна
доц. Людмил Пейчев, ЕШКХ
д-р Павлина Глоговска, Пулмологична клиника, МУ
Плевен, 
д-р Слави Филчев, ЕШКХ

ДЕКЕМВРИ 2011 г. :
 
 


София 
Пловдив
Варна 
Плевен 
Дата:  17.12.2011, събота 17.12.2011, събота  17.12.2011, събота 17.12.2011, събота
Тема:  Рецидивиращи инфекции на пикочните пътища в детската възраст. Остри и хронични отити. Възможности на хомеопатията. Трудното дете. Възможности на хомеопатията. Възможности на хомеопатията в дерматологията.
Лектори:  Димитричка Близнакова,
д-р Иван Енев, ЕШКХ
д-р Валентина Костуркова , д-р Мариян Иванов, ЕШКХ д-р Милена Топалова, детски психиатър, МБАЛ Света Марина, Варна,
д-р Зорка Угринова, ЕШКХ
доц. Димитър Господинов, Клиника по дерматология, МУ, Плевен, д-р
Антоанета Пандурска, ЕШКХ


Кампанията за подновяване на членството в БМХО вече започна.
Членският внос за 2012 год. е в размер на 25.00 лв., които можете да внесете по банков път.

При подновяването на годишното членство членовете ползват преференциални цени за участие в Националната конференция по Клинична хомеопатия в Албена и безплатно посещават професионалните срещи, организирани от БМХО.

Членовете на БМХО, при представен e-mail адрес ежемесечно ще получават електронния вестник Acta homeopathica, както и своевременна информация за предстоящи събития.

Членовете на БМХО ще фигурират, по тяхно желание, в листата на практикуващите лекари хомеопати на сайта на БМХО в рубрика „Пациенти. Къде да намеря лекар хомеопат?”.

Данни за банковия превод:Име на получателя:
Име на банката:
IBAN:
BIC:
Сума за внасяне:
Основание за внасяне:
БМХО
Първа инвестиционна банка
BG58FINV91501214928641
FINVBGSF
25.00 (двадесет и пет) лв
членски внос за 2012 година

 
 

След заплащане на членския внос по банков път, моля изпратете на НОВИЯТ адрес на БМХО:

гр. София 1407, ул. Рилски езера бл. 15, вх. А, ет. 1, ап. 1, за БМХО следните документи:

1. Копие от платежното нареждане.
2. Молба в свободен текст, като изразите (или неизразите) съгласие за включване в листата на практикуващите лекари хомеопати и посочите актуален адрес, телефон и e-mail.30 септември 2011

Вестник Форум медикус за българския принос в обучението по хомеопатия.

Статията можете да прочетете тук.20 септември 2011

На 16 септември се проведе общо събрание на БМХО при следния дневен ред:

1. Предложение за промени в Устава на БМХО

2. Разни

С решение на общо събрание бяха направени следните промени в Устава на БМХО:

 
1. Седалището на БМХО се премества на адрес: гр. София, ул. Рилски езера бл. 15 вх. А, ет.1, считано от 1.10.2011.

2. Мандатността на членовете в управителния съвет се промени от 4 на 1година.

3. Активен член на БМХО може да бъде всеки лекар, обучаващ се или завършил курсове по клинична хомеопатия по програми, одобрени от БМХО.


Пред общо събрание бе представена програмата за обучение по клинична хомеопатия на Европейската школа по клинична хомеопатия и единодушно бе одобрена.

В точка разни общо събрание реши размерът на годишния членски внос да бъде в размер на 25 лева.

Oбщо събрание разгледа и предложението за създаването на нов вестник от ЕШКХ и единодушно одобри представените програми от главния
редактор.

Вестник Акта хомеопатика ще излиза с одобрението на БМХО.09 август 2011

Управителният съвет на Българска медицинска хомеопатична организация, на основание на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква Общо събрание, което ще се проведе на 16 септември 2011 г. от 09.30 часа в залата на хотел Орфей, гр. Девин при следния дневен ред:

1. Предложение за промени в Устава на БМХО.
2. Разни.
Поканват се всички членове на организацията да вземат участие в събранието. Писмените материали са на разположение нао членовете всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа в седалището на БМХО.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 10,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.


23 април 2011 г.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Десетата Национална Конференция по Клинична Хомеопатия с международно участие, която се организира от Българската Медицинска Хомеопатична Организация със съдействието на Боарон България.

По време на форума ще бъдат официално връчени удостоверенията за завършен основен курс по хомеопатия и за квалификационен курс на лекарите, както и атестатите по хомеопатия на фармацевтите от випуск 2011.

Темата на Конференцията тази година е:
“Горещи точки в имуно-алергичната патол огия. Приносът на хомеопатията”

С програмата на конференцията можете да се запознаете тук.

Дати на провеждане: 3, 4 и 5 юни 2011 година.

Място на провеждане: Конгресната зала на хотел “Ралица Супериор”, Курортен комплекс Албена.

Регистрационна карта за участие в научната част  можете да изтеглите тук.

Регистрационна карта за хотелско настаняване можете да изтеглите тук.

Преводът  за участие в Десетата Национална Конференция и за хотелско настаняване трябва да бъде направен до 10 май 2011 по банков път (не с пощенски запис) на адресите, посочени в регистрационните карти.

До скоро в Албена!!!23 февруари 2011 г.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
 
 
ВАРНА
СОФИЯ
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
03 април 2011 год. НЕДЕЛЯ 20 март 2011 год. НЕДЕЛЯ 20 март 2011 год. НЕДЕЛЯ 20 март 2011 год. НЕДЕЛЯ
Тема: “Проблеми с паметта и умствена умора при деца и възрастни.” Тема:Терапевтично повлияване на екземи. Хомеопатичен подход.” Тема: “Мястото на хомеопатията за профилактика и лечение на усложненията на атеросклерозата” Тема: „Възможностите на хомеопатията за лечение на бронхообстуктивния синдром в детска възраст.”
Гост-лектор:доц. д-р Лиляна Хавезова, д.м., невролог, МУ Варна Гост-лектор: доц. д-р Любка Митева, ръководител катедра по дерматология и венерология, към Медицински факултет, МУ, София. Гост –лектор: доц. д-р Снежана Тишева, кардиолог, началник на  отделение по ревмокардиология към УМБАЛ, Плевен Гост-лектор:  доц. Владимир Ходжев, ръководител Клиника по пулмология към МУ Пловдив
Модератор: доц. Людмил Пейчев Модератор: д-р Иван Енев  Модератор: д-р Кирил Добрев Модератор: д-р Иван Несторов
Място на провеждане: Медицински колеж – Варна Място на провеждане:
4-та аудитория, МБИ, ул. Здраве 2, София
Място на провеждане:
зала Асклепий, МУ Плевен
Място на провеждане: 
Аудитория 3, сградата на  катедрите по „Патоанатомия”  и „Съдебна медицина”
Начало: 10.00 часа Начало: 10.00 часа  Начало:  10.00 часа Начало:  10.00 часа27 януари 2011 г.

Уважаеми колеги,

В началото на м. юни 2011 г. в курорта Албена ще се проведе юбилейната X-та Национална конференция по клинична хомеопатия.

Темата на конференцията ще бъде: "Горещи точки в имуно-алергичната патология. Приносът на клиничната хомеопатия".

Каним всички желаещи да участват в конференцията с доклади, научни съобщения и клинични случаи да изпратят:

 • заглавието на темата и
 • резюме в word-формат до 500 знака
 • до 15 февруари 2011 г.
на e-mail адрес: albenaconf@gmail.com с копие до bmhobg@gmail.com .

Научната комисия към Организационния комитет на Конференцията ще отговори на авторите на одобрените теми за доклади и постерна сесия до 15 март 2011 г.


14 януари 2011 г.

Честита Нова Година, колеги!
Пожелаваме на всички много здраве, радости и успехи през новата година!
Дано да бъде по-успешна от миналата!
Бъдете щастливи!

Започваме 2011 г. с организационни промени в БМХО, които се надяваме да допринесат за още по-доброто взаимодействие между членовете на организацията, а така също за по-добри контакти между БМХО и другите лекарски организации.

На имейлите, които ще изпращате към БМХО  ще отговаря д-р Зорка Угринова. Предложенията си за темите, които желаете да бъдат разглеждани в професионалните срещи изпращайте към д-р Иван Енев.  Темите за предстоящата конференция в Албена ще се координират от заместник-председателя по научната част д-р Слави Филчев. Всички останали административни въпроси ще бъдат в компетентността на д-р Райна Томова.


ПРЕДСТОЯЩИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
 
 
ВАРНА
СОФИЯ
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
5 февруари 2011 год. СЪБОТА  5 февруари 2011 год. СЪБОТА  5 февруари 2011 год. СЪБОТА  6 февруари 2011 год. НЕДЕЛЯ 
Тема: “Най-чести заболявания при новородени и деца в кърмаческа възраст. Мястото на хомеопатичното лечение.” Тема:Новости в лечението на артериална хипертония.” Тема: “Белодробна патология при често боледуващи деца” Тема: „Място на хомеопатията в ендокринологията”
Гост-лектор: доц. д-р Димитричка Близнакова, МУ, Варна Гост-лектор: доц. д-р Ели Трендафилова, Университетска национална кардиологична болница, София Гост –лектор: доц.д-р Бойко Шентов, д.пулмолог, Детско отделение към УМБАЛ Плевен Гост-лектор:  доц. Мария Орбецова, ръководител на Клиника по ендокринология, МУ Пловдив 
Модератор: д-р Ерна Хаджолян Модератор: д-р Мариян Иванов Модератор: д-р Зорка Угринова Модератор: доц. Людмил Пейчев
Място на провеждане: Медицински колеж – Варна Място на провеждане:
4-та аудитория, МБИ, ул. Здраве 2, София
Място на провеждане:
зала Асклепий, МУ Плевен
Място на провеждане: 
Аудитория 3, сградата на  катедрите по „Патоанатомия”  и „Съдебна медицина”
Начало: 10.00 часа Начало: 10.00 часа  Начало:  10.00 часа Начало:  10.00 часа


ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ В БМХО

На 27.11.2010 г. в зала 4 на МБИ гр. София се проведе редовно годишно Общо събрание на БМХО.
Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БМХО  през  периода м. ноември  2009 г. -  м. октомври  2010 г.
2.  Финансов отчет за периода м. ноември  2009 г. -  м. октомври  2010 год.
3. Предложение за промени в Устава на БМХО.
4. Предложение за промени в състава на  Управителния съвет на БМХО.
5. Разни.
Бяха приеха следните промени:
І. Промени в Устава на сдружението, свързани с броя и длъжностите на членовете на Управителния съвет.

ІІ. Избра се нов управителен съвет на БМХО в състав от 11 членове и разпределение на длъжностите, както следва:

1. Председател – д-р Петко Загорчев

2. Заместник-председател по научната част – д-р Слави Филчев

3. Заместник-председател по административните въпроси и връзки с обществеността – д-р Райна Томова

4. Главен секретар за професионалната квалификация и продължаващото обучение – д-р Иван Енев

5. Главен административен секретар – д-р Зорка Угринова

6. Член-координатор за регион Пловдив – д-р Василка Юрукова

7. Член-координатор за регион Варна – д-р Ерна Хаджолян

8. Член-координатор за регион Плевен – д-р Антоанета Пандурска

9.  Член  – д-р Иван Несторов

10. Член – доц. Людмил Пейчев

11. Член – д-р Кирил Добрев


IІІ. Промени се адреса на управление на дружеството, както следва:
 

Гр. София, район Възраждане, бул. Александър Стамболийски № 90, ет. 3, ап. 18.


30 ноември 2010 г.

Предстоящ семинар по клинична хомеопатия

СОФИЯ
Дата: 4 декември 2010 год. СЪБОТА

Тема: “Алергични болести в детска възраст, мястото на хомеопатията”

Гост-лектор: д-р Тихомир Мустаков, клиника Алергология, Александровска болница, София

Модератор: д-р Слави Филчев, ЦОРХ България

Място на провеждане: 4-та аудитория, МБИ, ул. Здраве 2
Начало: 10.00 часа22 ноември 2010 г.

ПОКАНА

За първи път в гр.Плевен ще се проведе професионална среща на лекари на тема:

" Остри инфекции на горните дихателни пътища - диагноза и лечение."

Гост лектор ще бъде д-р Стефан Мирчев, УНГ Клиника към УМБАЛ " Д-р Георги Странски", гр. Плевен.

Хомеопатичната част, под заглавие " Хомеопатично повлияване на острите инфекции на горни дихателни пътища" ще бъде представена от д-р Иван Енев, ОПЛ, гр. Враца и лекар хомеопат.

Заповядайте на 12.12.2010, неделя, от 10.00 часа, в Аудитория Авицена на Медицински университет, гр.Плевен.

За справки: 0888/406-19027.10.2010

Уважаеми колеги,

Редовното  годишно Общо събрание на БМХО ще се състои на  27 ноември 2010 от 17 часа  в 4- та аудитория на МБИ на МУ София, ул. Здраве 2 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БМХО  през  периода м. ноември  2009 г. -  м. октомври  2010 год.

2. Финансов отчет за периода м. ноември  2009 г. -  м. октомври  2010 год.

3. Предложение за промени в Устава на БМХО.

4. Предложение за промени в състава на  Управителния съвет на БМХО.

5. Разни.

Управителен  съвет на БМХО
 10 ноември 2010 г.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ  ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
 
 
 


Варна
Пловдив
София
Дата:13 ноември 2010 год.  Дата:14 ноември 2010 год.  Дата:14 ноември 2010 год.
Тема:"Острите респираторни заболявания на горните дихателни пътища - предизвикателство пред лекарите УНГ специалисти и лекарите хомеопати" Тема:"Стрес и хомеопатия" Тема:"Възможности на лицево-челюстната и реконструктивна хирургия и мястото на хомеопатията"
Лектори:
Д-р Н. Сапунджиев, УНГ- клиника, Университетска болница "Света Марина"
Д-р П. Загорчев, ЦОРХ - България
Лектори:
Р. Масалджиева - клиничен психолог, УМБАЛ "Св. Георги"
Д-р В. Грудева, ЦОРХ - България
Лектори:
Д-р Радослав Славчев, Зав. отделение "Лицево-челюстна и пластична хирургия",МБАЛ "Токуда болница" София
Д-р И. Несторов, ЦОРХ - България
Място на провеждане: Медицински колеж - Варна Място на провеждане: Аудитория 3 в сградата на катедрите по "Патоанатомия" и "Съдебна медицина" Място на провеждане: 4-та аудитория, МБИ, ул. Здраве № 2
Начало:10 часа Начало:10 часа Начало:10 часа


13  септември 2010 г.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ  ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
 
 


Варна
Пловдив
Дата: 18 септември 2010 год. Дата:  26 септември 2010 год
Тема: Уринен синдром  в детската възраст – левкоцитурия, бактериурия, протеинурия, хематурия.    Стратегията  на лекаря хомеопат Тема: Хомеопатично лечение на псориазис
Лектори:Доцент д-р Д. Близнакова, МУ, Варна
                 Д-р Ерна Хаджолян  - Латифян, ЦОРХ България
Лектори:Д-р  Ива Стоилова, специалист по дерматовенерология
                   Д-р Василка Юрукова, ЦОРХ България
Място на провеждане: Медицински колеж – Варна
Начало:10 часа
Място на провеждане:Аудитория 3  в  сградата на  катедрите по „Патоанатомия”  и „Съдебна медицина”, МУ-Пловдив
Начало: 10  часа


01  септември 2010 г.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме относно  курсовете по Клинична хомеопатия за лекари  организирани съвместно от Медицински Факултет, МУ – София; Медицински факултет, МУ - Варна; Медицински Факултет, МУ – Пловдив; Медицински Университет – Плевен и Център за Обучение и Развитие на Хомеопатията /ЦОРХ/ в градовете,  София, Варна,  Пловдив и Плевен.

Курсът на обучение протича на две нива:
 

 • Първата учебна година включва 7 двудневни семинара (събота и неделя, веднъж месечно).
 • Втората учебна година включва 5 двудневни семинара (събота и неделя).
Лекциите се водят от български и френски преподаватели. Осигурен е симултанен превод.
  Обучението завършва с полагане на изпит и издаване на  Удостоверение по  Х о м е о п а т и ч н а  Т е р а п и я
 • от Медицински университет - Варна (за курсовете във Варна)
 • от Медицински Факултет, МУ – София (за курсовете в София)
 • от Медицински Факултет, МУ – Пловдив (за курсовете в Пловдив)
 • от Медицински университет Плевен (за курсовете в Плевен)
 • и от Центъра за Обучение и Развитие на Хомеопатията.
През учебната 2010/11 г. обучението ще се провежда както следва:
 
 • София: аудиториите на Медицински Университет – София на ул. Здраве №2
 • Пловдив: аудиториите на Медицински Университет – Пловдив на ул. В. Априлов 15А
 • Плевен: аудиториите на Медицински Университет – Плевен на ул. Климент Охридски №1
 • Варна: аудиториите на Медицински Университет - Варна на ул. Марин Дринов № 55


Курсът е включен в системата за кредитация на следдипломната квалификация на Български Лекарски Съюз.
 
 


Първа учебна година
Втора учебна година
Информация за относно записването за първата учебна година Информация относно записването за втората учебна година
График с датите на семинарите за първата учебна година График с датите на семинарите за втората учебна година 
Заявка за участие за курсовете по хомеопатия - първа година през учебната 2010/2011 г.  Заявка за участие в  курсовете по хомеопатия - втора година през учебната 2010/2011 г. 

Надяваме се този курс да отговори на Вашето желание за обогатяване на терапевтичните Ви познания и умения!20 юни 2010 г.

Уважаеми колеги,

В менюто на сайта под заглавието "Членове на БМХО" сме поставили връзка към архива от конференциите на БМХО. Ако случайно не виждате това меню, трябва да обновите ръчно страницата, като натиснете инконката Reload (Обнови) на Интернет експорер или на Мозила.10 юни 2010 г.
ХОМЕОПАТИЯТА – партньор на съвременната медицина
Форум медикус  бр. 23, 14 юни 2010 г.
От 28 до 30 май т.г. в слънчевия курорт Албена бе проведена Деветата национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие на тема „Хомеопатията и детето". Събитието бе организирано от Българската медицинска хомеопатична организация (БМХО), Центъра за обучение и развитие на хомеопатията (ЦОРХ) и „Боарон България".
 
 
 


Д-р Драгомир Грудев от „Боарон България" поздрави участниците във форума и отбеляза, че лекарите, желаещи да се обучават по хомеопатия, стават все повече, че нараства търсенето на хомеопатични лекарства, както и броят на доволните пациенти.
Д-р Даниела Дариткова - член на БМХО, изрази увереност, че хомеопатията все повече се определя като неразделна част от съвременната медицина.
По традиция научната програма бе наситена и разнообразна. Докладите се отличаваха с висока информативна стойност и задълбоченост.
Проф. Н. Бояджиева бе посветила своя доклад на съвременните научни и клинични изследвания върху хомеопатични лекарства, прилагани по време на бременността, в кърмаческата и в детската възраст. 

Интересът към конференцията за пореден път събра лекари и фармацевти от цялата страна. Сред официалните гости на форума бяха депутатът д-р Даниела Дариткова, ректори и декани от медицински университети у нас, както и представители на съсловни организации. Сред лекторите бяха изтъкнати български специалисти, както и техни колеги от Унгария и Румъния.
На официалното откриване на конференцията д-р Иван Несторов - председател на БМХО, подчерта, че събитието е знаменателно за хомеопатията у нас, тъй като съвпада с 10-годишнината от създаването на Българската медицинска хомеопатична организация, както и с успешното завършване на 13-ия випуск на ЦОРХ.
Изнесените данни представиха световния опит в развитието на хомеопатията, както и статистическа информация за повишаващия се брой на родителите, които избират хомеопатично лечение за своите деца.
„Отношение на децата към болестите и място на хомеопатията в подобряване на комфорта при лечението на деца" бе темата, разработена от проф. Г. Петрова. Екип на фармацевтичния факултет на МУ в София запозна участниците в конференцията със съвременните изисквания за безопасност, ефикасност и качество на хомеопатичните продукти.
Вниманието на аудиторията бе привлечено и с разработки като: „Полихрести в детска възраст" от д-р В. Юрукова от Пловдив; „Употреба на хомеопатията в педиатричната помощ" от д-р Б. Парашкевова от Стара Загора; „Хомеопатия при хранителна алергия и псевдоалергия в детската възраст" от д-р П. Загорчев от Шумен;„Лечение и реадаптация на пациенти, пристрастени към наркотици" от д-р М. Буки от Унгария; „Хомеопатично лечение на хипер- и хипотиреоидизъм при деца" - д-р И. Заранди от Унгария; „Коремната болка -предизвикателство пред хирурга и терапевта" от екип на УБ „Св. Марина" във Варна; „Лечение с хомеопатия на дисменорея при млади момичета" - д-р М. Цветков от Унгария; „Епифизити на растежа в детско-юношеска възраст" от доц. Л. Пейчев от Пловдив; „Смущения в съня в детската възраст" - д-р Ир. Лунгу от Румъния, и т.н.

Участниците в срещата бяха единодушни, че темата на конференцията е изключително актуална. Разнообразните доклади бяха наситени не само с полезно теоретично познание, но и с много конкретни примери от клиничната практика.

По традиция по време на форума бяха връчени удостоверенията за завършен основен курс по хомеопатия и за квалификационен курс на лекари, както и атестати по хомеопатия на фармацевтите от випуск '2010. С това броят на лекарите хомеопати у нас, които притежават удостоверение за хомеопатична терапия, става 1520 души, а на фармацевтите с атестат по хомеопатия - 819.25 април 2010 г.

ВАЖНО!!!!
Уважаеми колеги,

Във връзка с факта, че 15-ти май ще бъде работен ден се променя местоположението на семинара по клинична хомеопатия за курса, който се провежда в София.

Съботният семинар на ще се проведе в хотел Форум (бившия хотел Славия).
 04 април 2010 г.

Уважаеми колеги!

Имаме удоволствието да Ви поканим на Деветата Национална Конференция по Клинична Хомеопатия с международно участие, която се организира от Българската Медицинска Хомеопатична Организация, Центъра за Обучение и Развитие на Хомеопатията и Боарон България.

По време на форума ще бъдат официално връчени удостоверенията за завършен основен курс по хомеопатия и за квалификационен курс на лекарите, както и атестатите по хомеопатия на фармацевтите от випуск 2010.

Темата на Конференцията тази година е: “Хомеопатията и детето”

Дати на провеждане: 28, 29 и 30 май 2010 година

Място на провеждане: Конгресна зала на хотел “Ралица Супериор”, Курортен комплекс Албена

Регистрацията и хотелското настаняване се извършва от Конгресен Център, хотел Добруджа  от 11.00 до 15.00 ч. на 28 май.

Откриването е на 28 май от 16.00 ч. в конгресната зала на хотел Ралица Супериор.

За да потвърдите участието си, моля изпратете най-късно до 7 май 2010 г. :

1. Попълнена регистрационна карта за участие в научната част

2. Попълнена регистрационна карта за хотелско настаняване

3. Копие от платежните нареждания

на адрес: ЦОРХ – България, ул. Горски пътник № 1-3, ет. 1, София 1421

За справки тел.: 02/ 963 0370; факс: 02/963 0390; e-mail: info@cedh.bg

Участниците в конференцията ще бъдат настанени на база ALL INCLUSIVE и ще имат  изключителната възможност да удължат своя престой на специални, преференциални цени!04 март 2010 г.
Уважаеми колеги,

През март  ще се проведе четвъртият  цикъл от практически семинари по клинична хомеопатия.

Семинарите ще се проведат с начален час 10.00 ч.

Програмата за отделните семинари можете да видите в таблицата по-долу:
 
 
 


Варна
Пловдив
София
13 март 2010 год, събота  13 март  2010 год, събота  13 март 2010 год., събота
Тема: „ Съвременни аспекти в диагностиката и терапията на бронхиалната астма. Възможности на клиничната хомеопатия при терапия на бронхо-обструктивни състояния.” Тема:„ Хомеопатия и заболявания на пикочно-половата система”.  Тема:„Стрес и хомеопатия”
Лектор: Доц. Маринка Пенева, д.м.,  Декан на Факултета по медицина, Медицински университет Варна, Началник отделение при ІІ-ра белодробна клиника, МБАЛ „Света Марина”, Варна Лектор: Д-р  Стефка Пандева, главен асистент в Клиниката по нефрология при  Медицински университет, Пловдив Лектор:  Доц. Юлия Петрова, д.м., Клиника по неврология,    Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска”.
Модератор:  Д-р Иван Несторов, специалист по детски болести, Директор на ЦОРХ. Модератор:  Доц. Людмил Пейчев – Ръководител катедра „Фармакология и лекарствена токсикология”, Медицински университет Пловдив, преподавател към ЦОРХ. Модератор:  Д-р Валя Грудева, специалист по неврология, преподавател към ЦОРХ.
Място на провеждане: Медицински колеж, гр. Варна Място на провеждане: 2-ра "Б" аудитория на МУ, гр. Пловдив Място на провеждане: гр. София, Медицински факултет, МУ, ул. Здраве 2, зала № 4.
За  справка: Варна – д-р Хаджолян, тел. 0887292849.  За справка: Пловдив – д-р Юрукова, тел. 0888847480; За справка: София - д-р Угринова, тел. 0887253389;


03 февруари 2010

Уважаеми колеги, тук можете да намерите допълнителна информация  за продължаващата ежегодна квалификация по хомеопатия, както и за необходимите документи за записване.21 януари 2010

Уважаеми колеги,

Новата 2010 година пристигна, пълна с нови надежди и нови задачи.

За да успеем да вместим всички тях в графика си, публикуваме достатъчно рано обявите за продължаващата ежегодна квалификация по хомеопатия, за предстоящата национална конференция по клинична хомеопатия и за практическите полудневни семинари, които ще се проведат през февруари.
На всички вас напомняме и банковите координати, необходими за подноявване на членския внос към БМХО.

Желаем здраве, ентусиазъм и творчески успехи!

От управителния съвет  на БМХО


ПРЕДСТОИ  ІХ-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

ІХ-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ с международно участие ще се проведе, традиционно, в курорта Албена на 28, 29 и 30 май  2010 год.

Темата на конференцията  ще бъде: «ХОМЕОПАТИЯТА И ДЕТЕТО»

Каним всички желаещи  да участват в конференцията с  доклади, научни съобщения и клинични случаи,  да изпратят резюме, в Word формат, до 500 знака, до 1 март 2010 год. на  e-mail адрес : info@cedh.bg  с копие до dr.nestorov@cedh  и dr.ivan.enev@gmail.com

Научната комисия  към Организационния комитет  на Конференцията ще отговори на авторите на одобрените резюмета до 15 март 2010 год.ЕЖЕГОДНА  КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   ХОМЕОПАТИЯ

        През м.  март  започват семинарите  от курса за ежегодна поддържаща квалификация  по клинична хомеопатия.   Те ще се провеждат, както следва:
 

 • в София: аудиториите на Медицински Университет – София на ул. „Здраве” № 2
 • във Варна: аудиториите на Медицински Университет – Варна на ул. „Марин Дринов” № 55
 • в Пловдив: аудиториите на Медицински Университет – Пловдив на ул. „В. Априлов” № 15А


      Датите на семинарите са:
 


 
СОФИЯ
ВАРНА 
ПЛОВДИВ
Първи семинар
27 – 28 март 2010 г.
27 – 28 март 2010 г.
06 - 07 март 2010 г.
Втори семинар 
24 – 25 април 2010 г.
 17 – 18 април 2010 г. 
10 – 11 април 2010 г.
Трети семинар
 15 – 16 май 2010 г.
 15 – 16 май 2010 г.
15 – 16  май 2010 г.

Ще бъдат разгледани темите:
 

 • CALCAREA CARBONICA и NATRUM SULFURICUM – лекарствени взаимоотношения и приложение в практиката
 • ARGENTUM NITRICUM и GELSEMIUM - лекарствени взаимоотношения и приложение в практиката
 • ACTAEA RACEMOSA и KALIUM CARBONICUM - лекарствени взаимоотношения и приложение в практиката


      Курсът  е включен в  системата за акредитация  на следдипломната квалификация на Български Лекарски Съюз и носи на участниците 30 кредитни точки в категория В.

За да се запишете за участие в курса, моля да изпратите с препоръчано писмо, не по-късно от 22 февруари 2010 год., на адреса на ЦОРХ – България, София 1421, ул. „Горски пътник“ № 1-3, ет. 1, следните документи:

1. Попълнената заявка за участие

Заявки за участие можете да изтеглите тук.

2. Копие от платежното нареждане за преведената такса за участие към съответния университет

Данни, необходими за извършване на банковия превод можете да намерите тук

3. Фотокопие от сертификат за завършен основен курс по хомеопатия


      Дипломите ще се връчват, традиционно,  в курорта Албена  по време на IX-та Национална Конференция по Клинична Хомеопатия – 28, 29 и 30 май 2010 год.

   За  допълнителна информация : ЦОРХ -  България, ул. Горски пътник № 1-3, ет. 1, тел. 02/ 963 03 70, е-mail: info@cedh.bg


ПРОДЪЛЖАВА  КАМПАНИЯТА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ  НА ЧЛЕНСТВОТО В БМХО

Уважаеми  колеги,

За  да продължите да получавате в. Клинична хомеопатия и през 2010 година трябва да подновите членството си в БМХО.

Членският внос е в размер на 20.00 лв.

Можете да внесете сумата по банков път.

Банковите координати за плащане на членски  внос са:
 
 


Име на получателя: БМХО
Име на банката:  БНП Париба София
IBAN:  BG32BNPA94401048073310
BIC:  BNPABGSX
Сума  за внасяне  20.00 (двадесет) лв
Основание за внасяне  членски внос 2010

След  заплащане на членския внос по банков път, моля изпратете на адрес: София 1407, ул. Рилски езера бл. 15 вх. А, Фитолек, за БМХО следните документи

Копие от платежното нареждане
Молба свободен текст, като изразите (или не изразите) съгласие за включване в листата на лекарите хомеопати в сайта на БМХО и посочите актуален адрес, телефон и e-mailПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ  КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

Уважаеми колеги,

През февруари  ще се проведе третият  цикъл от практически семинари по клинична хомеопатия.

Семинарите ще се проведат с начален час 10.00 ч.

Програмата за отделните семинари можете да видите в таблицата по-долу:
 
 


СОФИЯ
ПЛОВДИВ
ВАРНА
07 февруари 2010, неделя 
13 февруари 2010, събота
13 февруари 2010, събота 
Тема: „Горещи точки в нефрологията. Възможности на хомеопатията при лечението на нефролитиаза и цистопиелит” Тема: „Възможности на хомеопатията при лечение на атеросклероза и нейните усложнения”. Тема: „Странични ефекти при антитуморна химиотерапия. Възможности на клиничната хомеопатия.”
Лектор: Доц. Д-р Евгений Възелов, д.м., Началник на Клиника по хемодиализа, МБАЛ ”Александровска”, гр. София Лектор: Д-р Людмила Владимирова - Китова, главен асистент в Катедра по кардиология, Медицински университет, Пловдив Лектор: Доц. Валерия Калева, Катедра „Педиатрия”, Медицински университет, Варна, Началник на Клиника по детска хематология и онкология МБАЛ „Света Марина”, Варна
Модератор: Д-р  Мариян Иванов, специалист по вътрешни болести, преподавател към ЦОРХ. Модератор: Д-р Кирил Добрев, специалист по анестезиология и интензивна терапия, преподавател към ЦОРХ. МодераторД-р  Ерна Хаджолян, специалист по вътрешни болести, преподавател към ЦОРХ.
Място на провеждане: зала 4, МБИ, гр. София, ул. Здраве 2  Място на провеждане: 2-ра "Б" аудитория на МУ, гр. Пловдив  Място на провеждане: Медицински колеж, гр. Варна 
За  справка: д-р Угринова, тел. 0887253389; За  справка: д-р Юрукова, тел. 0888847480; За  справка: д-р Хаджолян, тел. 0887292849. 


01.11.2009 г.
 

ПОКАНА 
Управителният съвет на Българската Медицинска Хомеопатична Организация на основание чл.26, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) свиква редовно Oбщо събрание , което ще се проведе  на 21 ноември 2009 год., от 17.00 часа в 4-та аудитория на Медико-биологичния институт (МБИ) на МУ- София, ул. Здраве 2, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БМХО за периода м. ноември 2008 год. –      м.  ноември  2009 год.
2. Финансов отчет за периода м. ноември  2008 -  м. ноември  2009 год.
3. Избор на управителен съвет.
4. Разни.

Поканват се всички членове на  организацията да вземат участие в събранието. Писмените материали са на разположение на членовете всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. в офиса на  БМХО.

При липса на кворум, на основание на чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 18.00 ч. на същото място при същия дневен ред.30.10.2009 г.

Уважаеми колеги,

През ноември ще се проведе вторият цикъл от практически семинари по клинична хомеопатия.

Семинарите ще се проведат с начален час 10.00 ч.

Програмата за отделните семинари можете да видите в таблицата по-долу:
 
ВАРНА
ПЛОВДИВ
СОФИЯ 
29 ноември 2009, неделя 28 ноември 2009, събота 07 ноември 2009, събота 
Тема: „Терапевтични възможности за лечение на болката.”  Тема: „Безсъние”. Тема: „Бронхообструктивни заболявания в детска възраст”
Лектор: Д-р Ж. Димитрова, Отделение Нуклеарна Медицина, МБАЛ „Света Марина”, гр. Варна, Медицински университет, гр. Варна.
.
Лектор: Проф. Д-р З. Захариев, ръководител на Клиника по неврология при Медицински унверситет, Пловдив Лектор: Доц. Д-р П. Переновска, Началник клиника „Детски болести”, Александровска болница, Медицински факултет на Медицински университет, гр. София
Модератор Д-р П. Загорчев, специалист анестезиология и реаниматология, преподавател към ЦОРХ. Модератор: Д-р В. Грудева, специалист по нервни болести, преподавател към ЦОРХ. Модератор: Д-р Ив. Несторов, специалист по детски болести, преподавател към ЦОРХ.
Място на провеждане: Медицински колеж, Варна Място на провеждане: 2-ра "Б" аудитория на МУ, Пловдив Място на провеждане: зала 4, МБИ, София, ул. Здраве 224.09.2009

Уважаеми колеги,

Започват  ежегодните практически  семинари по клинична хомеопатия

Семинарите ще се проведат с начален час 10.00.
 
ВАРНА
ПЛОВДИВ
СОФИЯ 
04 октомври 2009, неделя  27 септември 2009, неделя 04 октомври 2009, неделя
Тема: „Нефролитиазата, предизвикателство пред лекаря педиатър и лекаря хомеопат” Тема: „Поведение на лекаря хомеопат при дете с енурезис ноктурна”. Тема: "Диференциална  диагноза на кашлица. Терапевтични възможности."
Лектор: Доц. д-р Близнакова, Медицински университет Варна, Катедра „Педиатрия и медицинска генетика” Лектор: Проф. д-р Бойкинов, специалист по педиатрия и нефрология Детска клиника, УМБАЛ Пловдив Лектор: Д-р Борислав Лунд, пулмолог, 1-ви Областен диспансер по фтизиатрични заболявания, гр. София
Модератор Д-р  Иван Енев, преподавател ЦОРХ Модератор: Д-р Ерна Хаджолян, преподавател ЦОРХ Модератор: Д-р Василка Юрукова, преподавател ЦОРХ
Място на провеждане: Медицински колеж, Варна  Място на провеждане: 2-ра "Б" аудитория на МУ, Пловдив  Място на провеждане: зала 4, МБИ, София, ул. Здраве 2 
За  справка: Варна – д-р Хаджолян, тел. 0887292849.  За  справка: Пловдив – д-р Юрукова, тел. 0888847480; За  справка: София – д-р Угринова, тел. 0887253389