ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ХОМЕОПАТИЯТА

 
КАКВО Е ХОМЕОПАТИЯ? КАКВО ОЗНАЧАВА 5CH или 15CH
КОИ БОЛЕСТИ СЕ ЛЕКУВАТ С ХОМЕОПАТИЯ? КАК ДА РАЗБЕРЕМ ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ВСЯКО ЛЕКАРСТВО
КАКВИ СА ЛЕКАРИТЕ-ХОМЕОПАТИ? СКЪПО ЛИ Е ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ?
ЗАЩО ПО ВРЕМЕ НА ПРЕГЛЕДА МИ ЗАДАВАТ ТАКИВА СТРАННИ ВЪПРОСИ? БЕЗОПАСНО ЛИ Е ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА ПРИ БРЕМЕННОСТ?
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ХОМЕОПАТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА? МОЖЕ ЛИ САМИ ДА СЕ ЛЕКУВАМЕ С ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА?
ОТКЪДЕ СЕ КУПУВАТ ХОМЕОПАТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА? МОГАТ ЛИ НЕЛЕКАРИ ДА ПРАКТИКУВАТ ХОМЕОПАТИЯ?
КАК СЕ ПРИЕМАТ ХОМЕОПАТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА? ВОДЯ АКТИВЕН ЖИВОТ, ХОМЕОПАТИЯТА ПОДХОДЯЩА ЛИ Е ЗА МЕН?

КАКВО Е ХОМЕОПАТИЯ?

Хомеопатията е метод на лекарствено лечение, при който на всеки болен с определена съвкупност от оплаквания се предписва лекарство, способно да причини у здрави изпитатели симптоми, чиито прояви са подобни на оплакванията на пациента. Лекарственото средство стимулира естествените защитни механизми на организма, което води до излекуване.

Нека да разгледаме един пример от ежедневието, за да стане всичко по-ясно.

Когато човек чисти лук той усеща сърбеж в носа, на очите му залютява и му потичат сълзи. След това той започва да киха и от носа му потича обилна и водниста секреция.

Виждали ли сме хора, които не са белили лук, а имат подобни оплаквания? Ами да! Поне веднъж сме срещали някой болен от сенна хрема. Той постоянно киха, от носа му тече сякаш от чешма, очите му са зачервени и пълни със сълзи. Не прилича ли на човек, току що обелил една-две глави лук? Е, от обикновения кромид лук се приготвя хомеопатичното лекарство Allium cepa, което е много ефективно при някои случаи на сенна хрема, а именно, когато оплакванията на болния приличат много на оплакванията, които получава някой здрав човек, когато чисти лук.

КОИ БОЛЕСТИ СЕ ЛЕКУВАТ С ХОМЕОПАТИЯ?

      ***По-подробна справка за това дали Вашето заболяване се лекува с хомеопатия можете да си направите тук. ***

Всеки човек може да бъде лекуван с хомеопатични лекарства, защото хомеопатичните лекарства нямат странични токсични ефекти.

За да бъде лечението успешно е необходимо наличието на три условия:

Целта на хомеопатичното лечение е стимулиране на естествените защитни механизми на организма. Следователно там, където тъканите са увредени необратимо никакво стимулиране няма да премахне увредата, защото с хомеопатичното лекарство не се създават нови тъкани, а се оптимизира функцията вече съществуващите. Не е реалистично да се очаква оздравяване например при болни от инсулинозависим диабет. Същото се отнася и за болни от други хронични заболявания в напреднал стадий - например болни с тумори, болни с напреднала чернодробна, бъбречна, сърдечна или дихателна недостатъчност, болни с тежки склеротични промени в съдовете и пр. При подобни заболявания ефектът от лечението може да бъде само облекчаване на страданията на болния без токсични ефекти от лечението. Понякога, когато в отношенията между лекарите има дух на сътрудничество, дори тежко болните пациенти могат да намалят значително дозите на обичайните медикаменти при добре подбрано хомеопатично лечение.
Организмът трябва да бъде в състояние да реагира на добре подбраното лекарство. Живото-застрашаващите състояния, при които трябва да се проведе интензивно лечение и да бъдат подпомогнати или дори заместени някои жизнено важни функции - дишане, кръвообращение и пр. - не се лекуват само с хомеопатични лекарства. При тях трябва да се приложи конвенционално лечение.

Например, ако едно дете е било сериозно болно и е загубило голямо количество течности поради висока температура и многократно повръщане, независимо от лекарственото лечение, най-важното нещо което трябва да се направи е да бъде компенсирана загубата на вода и соли. Такова е поведението и при спешните състояния от друго естество. Например при тежък астматичен пристъп, когато организмът има нужда от незабавно облекчение и допълнително внасяне на кислород, трябва да бъдат предприети подходящите спешни мерки - венозно вливане на кортикостероиди и солеви разтвори, подаване на кислород и пр.
Същото се отнася и за болни от инфаркт на миокарда, болни с  хипертонична криза, болни от менингит, тежка пневмония, сепсис и др. - винаги, когато едно забавяне на лечението може да се окаже фатално за изхода на заболяването.
След като премине непосредствената опасност за живота, приложението на хомеопатичните лекарства съвместно с другото лечение е оправдано и желателно, защото то помага на организма да се възстанови значително по-бързо.

Публикувани са проучвания проведени върху болни от пневмония и върху деца с диариен синдром, които доказват, че лечението, допълнено с хомеопатични лекарства скъсява значително престоя в болница и ускорява последващото възстановяване на здравето


КАКВИ СА ЛЕКАРИТЕ-ХОМЕОПАТИ?
 

Лекарят-хомеопат е този, който след завършване на медицина е допълнил обучението си чрез задълбочено изучаване на хомеопатията.
Лекарят-хомеопат не изключва използуването на други терапевтични методи или медицински концепции.
Хомеопатията дава възможност на всеки лекар да разшири своите терапевтични възможности.
Хомеопатичният метод, както и всеки терапевтичен метод изисква диагностика и личен разговор с лекуващия лекар.
Българската медицинска хомеопатична организация (БМХО) публикува на своята електронна страница всяка година регистър на своите членове. В зависимост от населеното място можете да изберете съответния лекар и да се свържете с него на обявения адрес.


ЗАЩО ПО ВРЕМЕ НА ПРЕГЛЕДА МИ ЗАДАВАТ ТАКИВА СТРАННИ ВЪПРОСИ?
 

Вярно е, първия път може да останете изненадан/а/ от въпросите, които лекарят ще Ви зададе. Те могат да Ви се сторят без връзка с болестта.
Но в същност, за да може да определи най-подходящите лекарства лекарят ще търси едновременно с необходимите симптоми за диагностика на съответното заболяване индивидуалните особености на неговото протичане във всеки конкретен случай. Той ще се постарае да определи точния вид на уврежданията, тяхната локализация, усещанията, които имате, промяната в поведението и др.
По време на този разговор лекарят-хомеопат ще изучи Вашите начини на реакция, поведение и чувствителност. Това ще му помогне да Ви опознае по-добре и да постави настоящото заболяване в контекста на Вашата индивидуална реактивност.
Прилагайки този подход, лекарят ще предложи на всеки пациент индивидуален начин на лечение.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ХОМЕОПАТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА?
Хомеопатичните лекарства са медикаменти като всички останали. Те се произвеждат от фармацевтични компании съгласно указанията на специална, т.н. хомеопатична фармакопея. Основната част от тях се произвеждат от растения, минерали или животински продукти. Правилата за тяхното производство са събрани и систематизирани в специален нормативен документ: хомеопатична фармакопея.
 
Пластмасови флакони с гранули

Най-често хомеопатичните лекарства се продават в пластмасови флакончета, напълнени със сфери (гранули или глобули). Големите сфери се наричат гранули, а малките – глобули. Тези сфери са от захароза и лактоза и са импрегнирани с активното хомеопатично лекарство.
 
 

ОТКЪДЕ СЕ КУПУВАТ ХОМЕОПАТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА?
 
Хомеопатичните медикаменти се купуват от аптечната мрежа в България. Всички големи дистрибутори на хомеопатични лекарства ги разпространяват. Ако във Вашето населено място няма лекар, който изписва тези лекарства редовно ще се наложи фармацевтът да ги поръча в складовете и да Ви ги достави след няколко часа или най-много след ден.
Не се колебайте да задавате въпроси, свързани с приема на лекарствата.
КАК СЕ ПРИЕМАТ ХОМЕОПАТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА?


КАКВО ОЗНАЧАВА 5CH или 15CH

Хомеопатичните медикаменти се приготвят от растения, минерали и животински продукти. Те преминават специална обработка при която изходното вещество, наречено тинктура майка се разрежда многократно. Този процес се нарича динамизация, защото е установено, че обратно на очакванията, вместо да намалява при специалното разреждане лечебните свойства на медикамента се увеличават; намаляват само потенциалните странични ефекти.
 
 
ДИНАМИЗАЦИЯ - серийно разреждане, при което лекарствените свойства на медикамента се засилват, а страничните и нежелани ефекти намаляват.

Терминът CH означава "центизмал по Ханеман". Той показва, че лекарството е произведено по метода на последователните разреждания към 100, изработен от основателя на хомеопатията Доктор Кристиян Самуел Ханеман.
Цифровите означения показват степента на разреждане (динамизация) на изходното вещество. Това не е равнозначно на тегловната част, милиграмите, отбелязани по опаковките на алопатичните медикаменти.
Колкото по-висока е степента на динамизация на медикамента, толкова по-силно се стимулира  организма. В България се прилагат медикаменти до 30-та степен на динамизация (30CH).

КАК ДА РАЗБЕРЕМ ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ВСЯКО ЛЕКАРСТВО
Към повечето лекарства се прилагат листовки, които могат да Ви помогнат да разберете действието им. Ще разберете, че съответното лекарство Ви е предписано при стомашни болки, температура, стрес и т.н.
Как е поставен този въпрос в хомеопатията?
Към хомеопатичните монопрепарати не се прилагат листовки. Това се дължи на факта, че показанията за приложение на всеки медикамент са описани в специални фармако-терапевтични справочници, наречени Materia medica. Ето например как изглежда описанието за клинично приложение на медикамента Cyclamen.
И така, за да разберете за какво служи дадено лекарство, можем само да Ви препоръчаме да се обърнете към своя лекар или фармацевт.
Това ще представлява и повод за целенасочен разговор по въпросите на хомеопатията.
На страницата на БМХО ще намерите различни статии в които се споменават хомеопатични медикаменти за едно или друго заболяване. Ако нямате опит най-добре е първо да поговорите с личния си лекар, или да се обрънете направо към лекар-хомеопат. След като придобиете известен опит ще можете поне за най-често срещаните при Вас оплаквания да прилагате и самолечение. Рискът от самолечение при употреба на хомеопатични медикаменти е свързан не със самите медикаменти, а с опасността от пропускане на точната диагноза. Самите хомеопатични медикаменти са безвредни и нетоксични.
СКЪПО ЛИ Е ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ?
Не. Обикновено един флакон е около 3 лв. Специалитетите и някои други хомеопатични медикаменти са с цени 5-6 лв. Като се има предвид, че се приема по два-три пъти дневно, при повечето остри заболявания лечението излиза под 10 лв. При хроничните болести стойността на лечението за месец е между 10 и 20 лв.
Цената на хомеопатичния преглед при лекар-хомеопат е обикновено два пъти по-висока от тази при еквивалентен специалист-нехомеопат. Това се дължи на факта, че прегледа при лекар-хомеопат отнема много повече време, отколкото стандартния лекарски преглед.


БЕЗОПАСНО ЛИ Е ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА ПРИ БРЕМЕННОСТ?

Хомеопатията може да се препоръчва по време на бременност. Бременните могат да се лекуват през всички периоди на бременността от крампи, гадене, нарушения на съня и други проблеми. Хомеопатията помага в хода на раждането и в следродовия период - възстановяване след раждане, засилване на млечната секреция, рагади по гърдите и др.
МОЖЕ ЛИ САМИ ДА СЕ ЛЕКУВАМЕ С ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА?
За да се избегне риска от неправилно поставена диагноза се налага обезателно да се обърнете за консултация към лекар-специалист.
За да бъде ефикасно лечението Ви съветваме да се консултирате с лекар, който единствено е способен да Ви постави диагноза и да предпише лекарства, или потърсете съвет от фармацевт.
Ако имате личен опит с определен хомеопатичен медикамент при някакво заболяване можете да опитате самостоятелно лечение, но се консултирайте и с лекуващия Ви лекар.
МОГАТ ЛИ НЕЛЕКАРИ ДА ПРАКТИКУВАТ ХОМЕОПАТИЯ?
Тъй като хомеопатията е сравнително нов за България метод, лица без подходящото медицинско образование понякога си позволяват да “лекуват” по свои собствени “системи”, осланяйки се на факта, че хомеопатичните медикаменти са практически безвредни. Нещо повече – понякога те сами “приготвят” хомеопатични лекарства и направо ги продават на нищо неподозиращите болни.
Това е една изключително порочна практика, защото липсата на медицинско образование може да доведе до сериозни диагностични грешки.
Например, болният се лекува за “алергия”, а всъщност се касае за друго заболяване, например Лупус еритематодес. В такава ситуация, ако основното заболяване не бъде лекувано правилно здравето на пациента може сериозно да бъде подкопано, и дори да бъде заплашен неговия живот.
Продажбата на “домашно приготвени” хомеопатични лекарства пък си е направо престъпление, защото всички медикаменти трябва да минават през контрол и регистрация в комисията за лекарствени средства и да се продават само в аптеките от лицензирани фармацевти.
ВОДЯ АКТИВЕН ЖИВОТ, ХОМЕОПАТИЯТА ПОДХОДЯЩА ЛИ Е ЗА МЕН?
 
Да. Хомеопатията е удачен метод за лечение на хора с активен начин на живот. Действието й е бързо и ефикасно. Ще се наложи да отделите един-два часа за първия преглед. При следващите прегледи консултациите ще отнемат много по-малко време. Не е вярно, че ако започнете лечение с хомеопатия трябва да посветите цялото си внимание на самонаблюдение и диета. Грижа за наблюдението върху Вашето здраве поема лекарят-хомеопат.

НАЧАЛО